Hjälp

 • Söka efter något i PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Söka efter något i PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Snabbsökning

  Skriv det ord eller artikelnummer som du vill hitta. Medan du skriver visas olika förslag och ett antal möjliga träffar för det här sökordet.

  Alla PLAYMOBIL®-produkter som innehåller sökordet visas i en lista.

  Exempel:

  Sök efter: Knights

  Resultat:

  Lejonriddarnas slott

  Örnriddarnas slott

  Riddare ...

  Filtrera sökresultaten

  Vill du minska antalet sökresultat? Med filterfunktionen kan du sortera produkterna efter pris, typ, ålder osv,


 • Använda varukorgen

  Använda varukorgen

  När du har bestämt dig för att köpa en produkt klickar du bara på Lägg till i varukorgen på produktsidan för att lägga till produkten i din beställning.

  Antalet produkter och deras pris visas bredvid varukorgssymbolen längst upp. Om du håller muspekaren över varukorgssymbolen får du mer information om de valda produkterna.

  På varukorgsskärmen kan du ändra antalet beställda produkter. Ange bara önskad mängd i fältet eller ändra mängden genom att klicka på symbolerna ”+” eller ”-”.

  Du kan också ta bort produkter från varukorgen genom att klicka på X-knappen bredvid respektive produkt.

  När du har gått igenom innehållet i varukorgen och är nöjd med ditt val, och har godkänt villkoren för köpet, köper du varorna genom att klicka på knappen Gå till kassan. Följ stegen i beställningsprocessen (se även Beställa).


 • Registrering

  Registrering på PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Om du redan har ett kundkonto hos PLAYMOBIL Onlinebutik klickar du på Logga in och anger din e-postadress/ditt användarnamn och ditt lösenord.

  Vill du skapa ett nytt konto? Du kan registrera dig på två sätt:

  Klicka på Registrera, fyll i fälten för namn och inloggningsuppgifter och välj ett lösenord. Skriv lösenordet igen på nästa rad och klicka på Skicka.

  Du kan också skapa ett nytt konto under beställningsprocessen. Först väljer du de produkter du vill ha i onlinebutiken. I varukorgen visas sedan alternativet Skapa ett konto.

  Observera! Fälten som är markerade med en blå stjärna är obligatoriska och måste fyllas i vid registrering och beställning!

  Har du glömt ditt lösenord?

  Inga problem! Klicka bara på Glömt lösenordet? i inloggningsavsnittet och ange din e-postadress. Vi skickar en länk till dig så att du kan nollställa ditt lösenord.


 • Beställa

  Så här beställer du

  När blir min beställning giltig?

  När du har valt en produkt som du vill beställa klickar du på Lägg till i varukorgen på produktsidan för att lägga till produkten i din beställning. Fortsätt att göra detta tills du har lagt till alla produkter som du vill köpa. När du har gått igenom innehållet i varukorgen och är nöjd med ditt val, och har godkänt villkoren för köpet, köper du varorna genom att klicka på knappen Gå till kassan.

  Under de följande stegen blir du ombedd att välja din leveransadress. Du kan sedan välja din faktureringsadress (om den skiljer sig från leveransadressen), betalningsmetod eller lösa in ett presentkort. Sedan visas en översikt där du kan gå igenom beställningen. Om du vill ändra eller korrigera något kan du gå tillbaka till de tidigare stegen och göra ändringar.

  Genom att klicka på knappen Skicka in beställning bekräftar du att du vill köpa produkterna i din beställning.

  Din beställningsinformation

  Din beställningsinformation sparas. I likhet med dina kunduppgifter och våra villkor kan du komma åt dem eller skriva ut dem när som helst. Du behöver bara logga in i onlinebutiken igen. Du kan också kontrollera statusen på din beställning i ditt kundkonto här.


 • Säkerhet

  Säkerhet

  För att säkerställa att dina personuppgifter och din dator alltid är säkra när du surfar på internet rekommenderar vi att du använder den senaste versionen av webbläsaren.

  Kryptering

  SSL-kryptering har blivit standard på internet. Den baseras på kryptering av datakommunikation mellan din webbläsare och vår server, i syfte att undvika säkerhetsintrång från tredje part.

  I beställningsprocessen på Playmobil® Onlinebutik används SSL för att hålla dina personuppgifter säkra (t.ex. din adress eller ditt betalkortsnummer) gentemot tredje part. Krypteringen aktiveras i steg 2 – betalning.


 • Retur, återbetalning och byte

  Retur, återbetalning och byte

  Upphäva en beställning

  Du kan upphäva en beställning hos oss när som helst fram till slutet av den sjunde arbetsdagen räknat från det datum då du fick de beställda varorna. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill upphäva din beställning, och du betalar ingen avgift.

  Du upphäver beställningen genom att meddela oss skriftligen antingen med post till adressen nedan eller via e-post till service_nordic@playmobil.com

  Om du har fått varorna innan du upphäver beställningen måste du skicka tillbaka varorna till oss på den adress som anges nedan på egen bekostnad och risk. Om du upphäver avtalet och vi redan har behandlat varorna för leverans ska du skicka tillbaka varorna till vår kundtjänst på adressen nedan.

  När du har meddelat oss att du upphäver din beställning återförs den summa som vi debiterat från ditt betalkort till ditt konto så snart som möjligt, och senast inom 30 dagar från din beställning UNDER FÖRUTSÄTTNING att du skickat tillbaka varorna i fråga och att vi mottar dem i det skick de var i när vi levererade dem till dig. Om du inte skickar tillbaka de varor som levererats till dig eller inte betalar fraktkostnaderna, har vi rätt att dra av de direkta kostnaderna för att återfå varorna från det belopp som återbetalas till dig.

  Retur och återbetalning

  Om du vill lämna tillbaka varor kan du göra det när som helst inom tre månader från inköpsdatumet UNDER FÖRUTSÄTTNING att varorna returneras till oss i samma skick (inklusive originalförpackningen) som de var i när de såldes. Om du inte har något kvitto kan vi, under förutsättning att varorna är i samma skick (inklusive originalförpackning) som när de såldes, efter eget gottfinnande byta varorna mot andra varor till samma värde, eller utfärda en kreditnota.

  Defekta varor

  Om varorna som vi levererar inte är de du beställde eller är skadade eller defekta eller har fel antal, har vi inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss skriftligen på vår kontaktadress om problemet inom 10 dagar från leveransen av varorna i fråga.

  Om du inte får varor som du har beställt inom 30 dagar från beställningsdatumet har vi inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss om problemet skriftligen på vår kontaktadress inom 40 dagar från det datum då du beställde varorna.

  Om du meddelar oss om ett problem är vår enda skyldighet, efter ditt val: a) att gottgöra eventuella brister eller uteblivna leveranser, b) att ersätta eller reparera skadade eller defekta varor eller c) att återbetala det belopp som har betalats för varorna på ett för oss valfritt sätt.

  Detta är inte avsett att begränsa eventuella rättigheter som du kan ha som konsument under gällande konsumentköplagstiftning eller andra lagstadgade rättigheter som inte får upphävas och inte heller på något sätt avsett att upphäva eller begränsa vårt ansvar mot dig för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår oaktsamhet.

  Se våra villkor för fullständig information om vår policy för upphävande, återbetalning och retur.

  Returnera produkterna till följande adress:

  Playmobil Northern Europe

  Customer Service Department

  Blarenberglaan 3a bus 5

  B-2800 MECHELEN, Belgien


 • Juridisk information

  Juridisk information

  Copyright

  Copyright 2004 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Tyskland

  Alla rättigheter förbehålls. För all text och alla bilder, diagram, ljud, animationer och videofiler samt deras arrangemang gäller upphovsrättslagstiftningen och alla övriga lagar som rör skydd av intellektuell egendom. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, ändras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för tredje part, varken för handel eller distribution. Användning av vårt material på andra webbplatser är likaledes förbjudet. Du får endast hämta innehållet på den här webbplatsen för personlig, icke-kommersiell privat användning i enlighet med våra internetriktlinjer förutsatt att du tar hänsyn till alla lagar rörande upphovsrätt, varumärken och annan skyddslagstiftning. I synnerhet får du inte ta bort information som är relaterad till detta eller på annat sätt göra den otillgänglig eller oläsbar. Alla ändringar eller användning av innehåll på vår webbplats för andra syften är ett brott mot våra rättigheter och är uttryckligen förbjudet.

  Varumärken

  Om inte annat anges är alla varumärken som nämns på webbplatsen PLAYMOBIL® varumärken som skyddas av lag tillhörande geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. Detta gäller särskilt märkena PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train och PLAYMOBIL® Funpark. Dessa varumärken skyddas nationell och internationellt och får inte reproduceras eller kopieras, ändras eller på annat sätt användas utan uttryckligt föregående tillstånd från geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.

  Garanti

  Vår webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Även om vi eftersträvar att all information som vi ger ska vara korrekt, kan den innehålla misstag eller felaktigheter. Därför tillhandahåller vi denna information utan försäkringar eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi ger heller inga underförstådda garantier om affärsmöjligheter, lämplighet för vissa syften eller undvikande av lagöverträdelser och patentbrott. Vi avsäger oss ansvar för direkta eller indirekta förluster som är ett resultat av besök på denna webbplats förutsatt att de inte var avsiktliga eller orsakades av vårdslöshet från vår sida. Vi ger inga som helst garantier om att vår webbplats, dess innehåll och/eller servern som den ligger på är fria från virus. Därutöver betonar vi att vi inte kontrollerar andra webbplatser som länkar till vår webbplats och inte kan ställas till svars för deras innehåll.

  Licensrättigheter

  PLAYMOBIL® vill ge sina kunder ett innovativt och informativt gränssnitt på internet. Vi hoppas att du kommer att uppskatta ditt besök på vår webbplats. Den intellektuella egendom som den innehåller, som patent, varumärken och äganderätt, är skyddade och webbplatsen ger inte licens till att använda den intellektuella egendomen tillhörande PLAYMOBIL® eller övriga tredje parter.

  Din åsikt

  Vi vill veta var du tycker om våra produkter och vår webbplats. Vi vill dock betona att vi inte betraktar meddelanden från dig som konfidentiella. Vidare har vi rätt att använda din information på alla sätt vi anser vara lämpliga utan några skyldigheter gentemot dig. Informationen vi emottar blir egendom tillhörande PLAYMOBIL® vid mottagandet och vi har rätt att använda förslag, koncept, kunskaper och teknisk information för utvecklande, produktion och distribution av produkter utan förpliktelser om ekonomisk kompensation till dig.

  Internetriktlinjer för icke-kommersiella webbplatser


 • Internetriktlinjer

  Internetriktlinjer

  För icke-kommersiella webbplatser

  Här på geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, själva källan till alla PLAYMOBIL®-produkter, är vi stolta och glada över att så många PLAYMOBIL®-fans och entusiaster över hela världen vill dela med sig av information, idéer och egna upplevelser med andra. Internet har utvecklats till en internationell scen där alla kan få en direktkanal från sin dator till hela världen i form av en personlig webbsida. Därför har vi utvecklat följande riktlinjer för att försäkra oss om att de varumärken och upphovsrättigheter som är förknippade med våra produkter skyddas och respekteras i all slags användning av alla våra fans och entusiaster runt om världen, både gamla och unga. Det är svårt att sätta upp exakta riktlinjer för alla våra fans och entusiaster runtom i världen. Som en början har vi dock etablerat följande grundläggande principer:

  1. Det förtroende som konsumenter visar för PLAYMOBIL®-produkterna och deras höga kvalitet får inte skadas eller äventyras av felaktig användning av PLAYMOBIL®-varumärken eller upphovsrättsskyddat material.
  2. Barn får inte utsättas för skadligt eller anstötligt innehåll på en webbplats.
  3. Webbplatsen får inte framställa våld i någon form som är olämplig för barn under 5 år.
  4. Webbplatsen får inte diskriminera eller tyckas diskriminera någon person grundat på ålder, etnicitet, kön eller religion.

  Med detta som utgångspunkt har vi sammanställt följande riktlinjer och krav för icke-kommersiella webbplatser som använder något av våra varumärken eller något av vårt upphovsrättsskyddade material.

  Varumärken

  Ett varumärke är ett ord, en bild eller en slogan som används för att identifiera produkter eller tjänster som kommer från ett visst företag. Ett flertal varumärken används för att identifiera våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN och PLAYMOBIL® FUNPARK. Vi har vidtagit åtgärder för att registrera dessa varumärken i länder runtom i världen för att säkerställa att dessa varumärken används på äkta PLAYMOBIL®-produkter i enlighet med vår kvalitetsstandard. Vi tillåter fans och entusiaster att använda vissa PLAYMOBIL®-varumärken på webbplatser som endast framställs i icke-kommersiella syften. Det innebär att inga PLAYMOBIL®-produkter eller - tjänster får erbjudas till försäljning, leasing eller uthyrning på dessa webbplatser, och webbplatsen får inte innehålla eller erbjuda några länkar till några andra webbplatser där PLAYMOBIL®-produkter eller -tjänster erbjuds till försäljning, leasing eller uthyrning, utöver sådana webbplatser som kommer från geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag (exempelvis www.playmobil.de eller www.playmobil.com).

  Det stiliserade PLAYMOBIL®-varumärket, vilket visas som logotyp i början av detta dokument, eller huvud från PLAYMOBIL®-figurer som skilts från resten av produkten, får inte användas.

  Ordet PLAYMOBIL® får användas, under förutsättning att symbolen ”®” eller ”(R)” står bredvid ordet. Ordet PLAYMOBIL® ska inte användas som ett substantiv, till exempel som i ”Här är en PLAYMOBIL®” utan snarare som adjektiv, till exempel som i ”Här är en PLAYMOBIL®-figur”. PLAYMOBIL®-varumärkena måste användas enhetligt med övrig text vad avser teckensnitt och storlek. Vi föredrar att du skriver PLAYMOBIL®-varumärket helt versalt, men det är inte ett krav.

  Vid all användning av PLAYMOBIL®-varumärkena måste det tydligt anges att det refererar till äkta PLAYMOBIL®-produkter, och du får inte uppge eller antyda att webbplatsen är sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter eller dess dotterbolag. Användning av PLAYMOBIL®-varumärken i stor skala överst på en webbsida kan ge ett sådant felaktigt intryck och därför måste vi förbjuda dig att göra det.

  Upphovsrättsskyddat material

  Med upphovsrätt menas rätten att kontrollera kopiering av ett kreativt originalverk, inklusive härledda verk, eller verk som bygger på ett originalverk. Alla våra produkter, förpackningar och instruktionsblad och samtligt kampanjmaterial är skyddade av upphovsrättslagstiftning över hela världen. Att kopiera, skanna, distribuera och visa upp dessa material i tryck eller på en webbplats innebär ett intrång i våra rättigheter. Dock kan vi ge tillstånd för icke-kommersiella syften och i begränsad utsträckning att skanna och kopiera vårt upphovsrättsskyddade material vid förfrågan för publicering på en webbplats. Om du vill begära ett sådant tillstånd fyller du i formuläret på www.playmobil.online/copyright_approval och faxar det till oss på +49-911-9666-120.

  Reproducering av kataloger eller instruktionsblad är förbjuden.

  Vid all användning av upphovsrättsskyddat PLAYMOBIL®-material måste det tydligt anges att det refererar till äkta PLAYMOBIL®-produkter, och du får inte uppge eller antyda att webbplatsen är sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter eller dess dotterbolag.

  Domännamn på internet

  Domännamn på internet, särskilt den del som brukar börja med ”www.” och den översta domännivån, till exempel ”.com”, ”.net”, ”.org”, ”.de” eller ”.se” har snabbt blivit ett sätt för många att hitta information om företag och produkter. Vi ber dig att inte försöka registrera och/eller använda PLAYMOBIL®-varumärken som en del av ditt domännamn på internet. Detta kan ge intryck av att webbplatsen är associerad med eller besläktad med vårt företag eller en verklig PLAYMOBIL®-webbplats som www.playmobil.de eller www.playmobil.com. Vi förbjuder användning av alla våra varumärken eller vårt upphovsrättsskyddade material på alla webbplatser som har ett domännamn som innehåller ”playmobil” eller något av våra varumärken. Om någon registrerar ett sådant domännamn förbehåller vi oss rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att tvinga fram en överföring av detta domännamn till geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.

  Friskrivningar

  Webbplatser som använder ett eller flera PLAYMOBIL®-varumärken eller upphovsrättsskyddat PLAYMOBIL®-material måste publicera en friskrivning eller ett skriftligt uttalande där det tydligt framgår att webbplatsen inte är sponsrad, auktoriseras eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag, samt att vare sig geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag är ansvariga för någon del av innehållet som finns på ifrågavarande webbplats. Friskrivningen ska publiceras på webbplatsens förstasida och också finnas tillgänglig som länk på övriga sidor.

  Här är ett exempel på en friskrivning som du kan använda: Denna webbplats är inte ägd, underhållen, sponsrad eller auktoriserad av geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ger inga rekommendationer och har inget ansvar för denna webbplats eller för någon information eller några länkar som finns här, och utfärdar inga uttryckliga eller underförstådda garantier avseende någon information eller några länkar som förekommer på denna webbplats eller andra länkade webbplatser; och är inte bundna av några utfästelser som görs på denna webbplats eller av dem som äger eller underhåller denna webbplats. Varumärkena PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN och PLAYMOBIL® FUNPARK samt de upphovsrättsskyddade bilderna av PLAYMOBIL®-produkterna är geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG:s enda och exklusiva egendom, och alla rättigheter till dem förbehålles. Även om du följer alla dessa riktlinjer, vilket vi förstås hoppas, kan vi inte ta ansvar för din webbplats och binds inte av några utfästelser som du gör på din webbplats.

  Nyheter och information från PLAYMOBIL®

  Då och då publicerar vi nyheter eller information om nya PLAYMOBIL®-produkter, evenemang eller tjänster. Denna information kan publiceras på vår webbplats eller i tryckta publikationer. Vi har en noggrann planering av distributionen av dessa nyheter och denna information, och vi vill inte medverka till ryktesspridning eller att icke-officiell information sprids av nyfikna. Vi ber dig respektera vår inställning och vår planering, och att vi vill hålla vår information för oss innan vi är beredda att berätta för alla.

  Några slutord

  Vi vill tacka på förhand för att du säkert kommer att följa våra riktlinjer. Samtidigt vill vi framhålla att vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillstånd att använda våra varumärken och upphovsrättsskyddat material på webbplatser som inte följer riktlinjerna. Internet ger fantastiska möjligheter till blixtsnabb kommunikation med hela världen och alla kan göra sig hörda. Eftersom internet ständigt utvecklas kan vi behöva modifiera de här riktlinjerna då och då. Om du tycker att riktlinjerna känns begränsande för det som du vill säga på din webbplats, vill vi poängtera att avsikten är att säkerställa att alla barn får en positiv upplevelse av våra PLAYMOBIL®-produkter.

  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG


 • Integritetspolicy

  Integritetspolicy

  Playmobil Nordeuropa månar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med europeisk och lokal lagstiftning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder den information vi samlar in om dig, hur du kan meddela oss om du vill begränsa användningen av den informationen och vilka förfaranden vi har infört för att skydda din integritet. Denna integritetspolicy gäller endast den här webbplatsen och inte andra webbplatser som du kan komma åt via den här webbplatsen.

  1. Information som vi samlar in och hur vi använder den
   1. När du registrerar dig måste du ange namn, faktureringsadress, e-postadress och telefonnummer. Vi behöver också inloggningsnamn, lösenord och svaret på säkerhetsfrågan.
   2. Vi samlar in denna information för att kunna behandla din registrering. Den relevanta informationen används sedan av oss, våra agenter och underleverantörer för att behandla eventuella beställningar du lägger och för distribution av nyhetsbrev, kataloger och leverans av varan.
   3. Vi kan be dig om valfri information om antal barn och barnens namn och ålder. Denna information lämnar vi aldrig ut till någon tredje part.
   4. Vi kan också använda teknik för att spåra och övervaka webbplatsanvändning anonymt för att kunna utveckla webbplatsen och våra tjänster och kan lämna ut denna information till tredje part. Denna information innehåller inte information som kan användas för att identifiera individer.
   5. Vi kan ibland lämna ut din information till kundtjänst för forsknings- och analysändamål, så att vi kan övervaka och förbättra de tjänster vi tillhandahåller. Det kan hända att vi eller våra agenter och underleverantörer kontaktar dig per post eller e-post för att be om dina synpunkter på våra tjänster.
  2. Vår användning av cookies och annan teknik för informationsinsamling
   1. Cookies är små filer som finns på din dator och som bara vår webbplats kan läsa medan du surfar. Med hjälp av cookies kan vi förstå vem som tittar på vilka sidor och se vilka delar av vår webbplats som är mest populära. Vår webbplats kräver att du använder cookies och JavaScript-kod (Active Script) för att spara dina beställningar och förbättra köpupplevelsen genom att göra webbplatsen mer användarvänlig.
   2. Om du inte vill tillåta cookies kan du ställa in detta i webbläsaren. Om du gör det kan du ändå besöka webbplatsen (men de funktioner som gör att du kan lägga till produkter i varukorgen, skapa ett nytt konto eller få åtkomst till ett befintligt konto kommer inte att vara tillgängliga). Du kan också ställa in webbläsaren så att den talar om när en webbplats försöker spara en cookie på din dator. Hur du ställer in webbläsaren för att neka cookies eller så att du meddelas om dem beror på vilken webbläsare du använder. Information om hur du kontrollerar eller stoppar användningen av cookies hittar du på www.aboutcookies.org. Playmobil Nordeuropa ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser. Den här länken öppnar ett nytt fönster.)
  3. Hur vi skyddar din information
   1. Internet är inte ett säkert medium. Men vi har infört omfattande säkerhetsteknik enligt vår säkerhetspolicy.
   2. (Om inget annat anges (se punkt 11 i de allmänna villkoren) håller vi informationen konfidentiell. Våra interna förfaranden omfattar lagring, åtkomst och utlämnande av din information.)
  4. Uppdatera dina uppgifter
   1. Om informationen du har lämnat till oss ändras, om du till exempel ändrar e-postadress, namn eller betalningsuppgifter, eller om du vill avbryta din registrering, ber vi dig meddela oss detta genom att skicka ett e-postmeddelande till service_nordic@playmobil.com (eller genom att skicka ett brev till Playmobil Northern Europe, Blarenberglaan 3a bus 5, B-2800 Mechelen, Belgien).
  5. Ditt samtycke
   1. Genom att skicka in din information godkänner du att den används enligt denna policy. Om vi ändrar vår integritetspolicy lägger vi upp ändringarna på den här sidan och kan publicera meddelanden på andra sidor på webbplatsen, så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Vi kommer också att kontakta dig (per post, e-post eller telefon) om vi gör några ändringar så att du kan godkänna vår användning av din information på det sättet. (Om du fortsätter att använda tjänsten godkänner du ändringarna.
   2. På grund av internetinfrastrukturens globala karaktär kan den information du lämnar överföras till eller via länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som saknar ett motsvarande skydd av informationen och dess användning enligt denna policy. Vi har dock vidtagit de åtgärder som beskrivs ovan för att försöka förbättra säkerheten för informationen. Genom att lämna din information samtycker du till dessa överföringar.
  6. Hur kontaktar man Playmobil Nordeuropa?
   1. Vi vill gärna höra vad du tycker om vår webbplats och vår integritetspolicy. Om du vill kontakta oss med frågor eller kommentarer ber vi dig skicka ett e-postmeddelande till service_nordic@playmobil.com

 • Användningsvillkor

  ALLMÄNNA VILLKOR
  FÖR KUNDBESTÄLLNINGAR SOM GÖRS VIA INTERNET FRÅN SVERIGE

  1. Definitioner

   De termer som används i dessa allmänna villkor (nedan benämnda ”villkoren”) definieras som följer:

   1. Vi (samt oss och vår): bolaget Playmobil Benelux B.V., med registrerat säte i Gorinchem och huvudsakliga verksamhetsort på Parklaan 31, 4702 XA Roosendaal, postadress Nispensestraat 102, 4701 CZ Roosendaal (e-postadress: service_nordic@playmobil.com) och upptaget i bolagsregistret under nummer 23053624 och med momsnummer NL 007591020 B01.
   2. Du (samt dig och din): alla fysiska personer med vilka vi ingår ett avtal eller som vi presenterar ett erbjudande till eller med avseende på vilken vi utför någon (juridisk) handling.
   3. Avtal: alla avtal som ingås mellan dig och oss.
   4. Produkter: alla varor som omfattas av ett avtal.
  2. Tillämpningsområde

   1. Dessa villkor utgör en integrerad del av alla avtal.
   2. Ändringar av dessa villkor eller avvikelser från specifika delar av avtalet är inte bindande för oss om vi inte har bekräftat skriftligen att vi godkänner dessa ändringar eller avvikelser.
  3. Erbjudande och avtal

   1. Alla erbjudanden kan leda till avtal om inte erbjudandet uttryckligen innehåller ett påstående om motsatsen.
   2. Ett avtal ingås när vi uttryckligen har bekräftat beställningen eller om vi har expedierat beställningen.
   3. De levererade produkterna kan avvika på mindre punkter från de bilder och specifikationer som finns på webbplatsen. Du har inte rätt att häva avtalet om bristen på överensstämmelse med bilder och specifikationer på webbplatsen är av mindre art.
  4. Priser och betalning

   1. Alla priser på webbplatsen kan ändras. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, men exklusive fraktavgifter eller kostnader för eventuell retur.
   2. Din betalning måste alltid göras med kort.
   3. Vi behåller äganderätten till alla produkter som levereras till dig tills du till fullo har fullgjort dina betalningsskyldigheter enligt det avtal under vilket vi har levererat produkter till dig.
  5. Leveranser

   1. Leveranstiderna som anges på webbplatsen ska betraktas som ungefärliga. Vi försöker emellertid att expediera beställningar inom 30 dagar efter att beställningen läggs. Om en beställning inte går att leverera inom dessa 30 dagar informerar vi dig och gör en återbetalning.
   2. Produkterna levereras enbart inom Sverige.
  6. Ångerrätt

   1. Du är skyldig att noggrant kontrollera att produkterna inte är defekta när du mottar dem. Du har rätt att häva avtalet, utan att uppge någon anledning, till fullo eller delvis, inom två veckor efter att du har mottagit de beställda produkterna. Avtalet kan hävas genom att skicka ett meddelande eller ett e-postmeddelande till Playmobil Northern Europe, attn. Consumer Service Nordic, Blarenberglaan 3A 5, 2800 Mechelen, Belgium eller service_nordic@playmobil.com. Du kan sedan skicka de beställda produkterna till den adress som meddelas dig för det syftet. Belopp som du redan har betalat för returnerade produkter återbetalas till dig inom 30 dagar efter att avtalet hävs. Vi förbehåller oss rätten att vägra att ta emot returnerade produkter eller enbart kreditera delar av det redan inbetalade beloppet om produkterna inte returneras i det skick som du mottog dem om detta faktum beror på dig.
  7. Garanti

   1. Om inte annat anges omfattas alla produkter av en garantiperiod om tre år från leveransdatumet. Den här garantin gäller enbart produkter som levereras i Sverige. Garantin gäller byte eller – efter ditt gottfinnande – reparation, utan kostnad, till vår bästa förmåga, av alla material- eller tillverkningsfel i de levererade produkterna under garantiperioden, under förutsättning att dessa fel rapporteras till oss skriftligen eller via e-post med en detaljerad beskrivning under den nämnda garantiperioden. Alla utbytta komponenter blir vår egendom. Istället för att reparera eller byta ut den levererade produkten kan vi välja att återbetala köpesumman. Dessa garantibestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, som rätten att häva avtal och rätten till ersättning för skador. Alla klagomål måste åtföljas av en tydlig skriftlig specifikation av klagomålet och en kopia av inköpsfakturan.
  8. Ansvar

   1. Vårt ansvar gentemot dig för skador är begränsade till enbart det som fastställs i denna punkt 8.
   2. I händelse av vår underlåtenhet att följa avtalet är vi enbart ansvariga för de direkta skador som uppstår ur avtalsbrottet, under förutsättning att vi först omedelbart och korrekt ställs till svars och ges en rimlig period under vilken vi kan fullgöra våra skyldigheter. ”Direkta skador” definieras exklusivt som: skador på de levererade produkterna, skada på annan egendom som tillhör dig och personskada.
   3. Vårt totala ansvar vid vår underlåtenhet att efterleva avtalet är begränsat för varje händelse till betalning för de direkta skadorna upp till maximalt det belopp som du har betalat till oss för den relevanta produkten, exklusive moms och andra kostnader, och där en serie händelser bedöms vara en enda händelse om inte annat avtalas efter ömsesidigt samråd. Ersättningen ska inte under några omständigheter överstiga 250 EUR, utom om den försäkring vi har tecknat betalar ut ett högre belopp för händelsen i fråga.
   4. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för indirekta skador, inklusive dataförluster eller följdskador.
   5. Bestämmelserna i föregående punkter påverkar inte våra skyldigheter vad gäller produktansvar.
   6. Vi kommer inte att hävda ansvarsbegränsning om skadan i fråga orsakades av vårt uppsåtliga agerande eller vår underlåtenhet eller vår grova oaktsamhet eller av uppsåtligt agerande, underlåtenhet eller grov oaktsamhet från våra medarbetare i den högre ledningen, det vill säga styrelsen och företagets ledning.
  9. Händelser utom vår kontroll

   1. Vårt ansvar gentemot dig för skador är begränsade till enbart det som fastställs i denna punkt 8.
  10. Force majeure

   1. Force majeure från vår sida definieras som (bland annat): arbetsstrejker, sit-ins och lock-outs på företaget, upplopp, finansiella kriser eller andra produktionsproblem eller problem med våra leverantörer och/eller vår transport som tillhandahålls av oss eller av tredje part och/eller devalvering, höjda importskatter och/eller punktskatter och/eller skatter och/eller lagstiftningsåtgärder, liksom avsaknad av eventuella tillstånd som ska införskaffas från staten samt sjukdom eller personalfrånvaro av alla andra anledningar.
   2. I händelse av force majeure ska skyldigheterna för den part som hävdar force majeure upphävas under force majeure-perioden.
  11. Personuppgifter

   1. Vi kommer att bearbeta dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter och vår integritetspolicy.
  12. Tillämplig lag och behörig domstol

   1. Villkoren och avtalet regleras av lagarna i Nederländerna. Internationella köplagen (Wienkonventionen, CISG) är inte tillämplig.
   2. Alla tvister som uppstår ur avtalet eller dessa villkor ska i första hand hänvisas exklusivt till den domstol som är behörig i din valda hemvist eller faktiska bostadsort.
  13. Plattform för utomrättslig tvistlösning online

   I enlighet med EU-förordning nr. 524/2013 har Europeiska kommissionen inrättat en interaktiv webbplats för utomrättslig tvistlösning av juridiska onlinetransaktioner. Här hittar du Europeiska kommissionens plattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 •