Produkter

Playmobil

 • Från vilken ålder kan mitt barn börja leka med Playmobil?

  På varje låda står det vilken ålder som leksaken är avsedd för.

  Vi avgör om en leksak är lämplig för en viss ålder eller inte utifrån vissa kriterier som storleken på delarna och hur svår den är att hantera.

  En leksak som är för svår att hantera för en två- eller treåring leder bara till frustration.

  Varje barn utvecklas självklart på olika sätt så det är ändå du själv som får avgöra om en leksak är lämplig för ditt barn eller inte.

 • Vilka teman kommer framöver?

  På Toy Fair i Nürnberg i Tyskland under våren presenteras årets nya teman.

  Då presenterar vi också vår nya katalog.

  Under hösten publicerar vi en andra katalog full med roliga saker.

 • Hur kontaktar jag er?

  Vi på PLAYMOBIL hjälper dig gärna om du undrar över något. Du kan skicka en fråga genom att klicka på Kontakt på den svenska Playmobil-webbplatsen.

  Om du vill beställa reservdelar eller om du har frågor angående en beställning eller vårt sortiment vänder du dig till serviceavdelningen/kundtjänsten.

  Om du har frågor, kommentarer eller förslag angående våra webbsidor eller om du har några problem med hårdvara eller mjukvara i PLAYMOBIL:s onlinebutik kontaktar du webbadministratören/internetansvarig.

  Om du vill ha pressinformation eller om du har frågor eller idéer angående vårt PLAYMOBIL-sortiment kontaktar du PR-/pressavdelningen.

Prenumerera/avbryta prenumeration

Serviceavdelningen

 • Byggnadskranen 3262/4080 fungerar inte. Vad kan det bero på?

  Det kan bero på att kranens olika delar inte sitter fast ordentligt.

  Tryck fast kranarmen i krantornet och krantornet i basen ordentligt.

  Kontakta vår serviceavdelning genom att klicka på Kontakt på den svenska PLAYMOBIL-webbplatsen om problemet kvarstår.

 • Min radiostyrda bil kör bakåt istället för framåt, och till vänster istället för höger. Vad kan det bero på?

  Det kan bero på att omkastarna 6 eller 7 inte är rätt inställda.

  Se efter om du kan rätta till felet med de två små omkopplarna ovanpå sändaren.

  Du kan även hitta information om detta i byggnadsinstruktionen.

 • RC-modulen 4856 sitter inte kvar i polisbilen 5528. Vad ska jag göra?

  Tryck fast de gula stiften ovanpå motorn ordentligt på undersidan av chassit.

  Då sitter motorn fast som den ska och du kan börja köra med polisbilen.

 • Finns batteripaketen för de äldre tågen 4016, 4017, 4010, 4011 och 4085 fortfarande kvar?

  Batteriet och laddaren finns inte kvar längre, de har ersatts av batterifodralet 7829.

  Det är ett tomt fodral format som ett batteripaket i vilket du kan lägga i 4 AA-batterier 1,5 V (medföljer ej).

  Du kan beställa batterifodralet 7829 via vår serviceavdelning genom att klicka på Kontakt på den svenska PLAYMOBIL-webbplatsen.

 • Väggarna till slottet 4866 verkar inte passa. Vad gör jag för fel?

  Oftast beror det på att de är felmonterade.

  Följande kan lösa problemet:

  På varje sida av tornet finns 2 x 3 hål i vilka väggarna ska sättas fast.

  Väggarna ska klickas i de tre främre hålen till höger och vänster om tornet så att konstruktionen blir stadig.

  Om väggarna klickas i de bakre hålen kommer väggarna att ständigt öppna sig.

 • Varför kör min IR-styrda bil så ”ryckigt”?

  De IR-styrda bilarna är obemannade robotfordon som styrs av invånarna på Future Planet.

  Det är meningen att bilarna ska köra ”ryckigt”.

  Det är så framtidens bilar kommer att bete sig.

 • Överbelastningsskydd för styrmekanismen i de IR-styrda bilarna 5151, 5153 och 5156.

  För att fordonet ska hålla längre har det ett överbelastningsskydd. Detta är en inbyggd mekanism som skyddar styrmekanismen.

  När överbelastningsskyddet aktiveras lossar framaxeln och det går inte att styra fordonet längre.

  Flytta framaxeln tills den klickar fast för att häva överbelastningsskyddet.

 • Reaktorerna i min Turbojet 5150 står inte längre i den ursprungliga positionen (vinkelrätt) och det skallrar/knakar när de flyttas. Är det något som har gått sönder?

  Det finns en tandad axel i Turbojet på vilken reaktorerna sitter fast. På denna axel kan de fyra reaktorerna röra sig samtidigt och parallellt.

  Om du ändrar positionen manuellt för ett par reaktorer så är de andra två inte parallella längre.

  Du kan helt enkelt ställa tillbaka reaktorerna i startpositionen (vinkelrätt).

  Då hörs ett skallrande/knakande ljud, men det beror inte på att något är fel.

  Reaktorernas kugghjul flyttas över den tandade axeln och snäpper tillbaka i ursprunglig position (vinkelrätt).

 • Jag har problem med min RC-undervattensmotor 5536. Kan ni hjälpa mig?

  Följande kan lösa problemet:  Börja leka:

  Montera batteripaketet med batterierna under undervattensmotorn.

  Placera fjärrkontrollen med uttag 6 (se instruktionsboken) vinkelrätt på undervattensmotorn.

  Håll knappen 2 intryckt tills LED-lamporna 3, 4 och 5 (se instruktionsboken) tänds. Det kan ta några sekunder. LED-lamporna 3 och 4 lyser grönt och LED-lampan 5 lyser rött.

  Synkronisera fjärrkontrollen med undervattensmotorn genom att trycka på synkroniseringsknappen 7 (se instruktionsboken) i några sekunder tills LED-lampan lyser grönt.

  Nu kan du installera motorn under fartyget.  Sluta leka:

  Stäng av fjärrkontrollen och ta ur batterierna från motorn så att strömförsörjningen avbryts. Då riskerar du inte att batterierna töms.  Mer information finns i instruktionsboken.

 • PLAYMOBIL-garanti.

  PLAYMOBIL fäster stor vikt vid design, kvalitet, säkerhet och presentation av sina produkter. Denna strävan efter kvalitet och säkerhet tar sin början redan vid koncept- och produktutveckling.
  Våra produkter uppfyller europeiska och amerikanska säkerhetsstandarder för leksaker och testas i samtliga produktionsstadier av LGA:s laboratorier.
  Slitage kan dock ändå uppstå. Vi kan inte garantera absolut hållbarhet eftersom externa faktorer (som användning och lagring) påverkar hållbarheten. Alla produkter omfattas av en garantiperiod på 2 år från inköpsdatum eller leverans. Garantin täcker ersättning eller reparation. Fullständig garantiinformation hittar du i de allmänna villkoren.

 • Hur får jag tag på bitar som saknas i mitt nya PLAYMOBIL-paket?

  Först och främst vill vi be så mycket om ursäkt för detta.

  I slutet av förpackningsprocessen vägs lådorna. Här sorterar vi bort alla förpackningar som skiljer sig från den fastställda vikten, även om viktskillnaden är mycket liten.

  Om en del trots allt skulle saknas kontaktar du serviceavdelningen.

  Du kan skicka en fråga genom att klicka på Kontakt på den svenska Playmobil-webbplatsen.

  Reklamation måste göras inom 10 dagar efter inköpet. Då måste även en tydligt skriven specifikation av klagomålet och en kopia av inköpsfakturan eller inköpskvittot skickas med.

  Mer information om garantivillkoren finns i Returer, återbetalningar och byten.

 • Hur byter jag en trasig del i ett nytt PLAYMOBIL-paket?

  Först och främst vill vi be så mycket om ursäkt för detta.

  På Playmobil strävar vi alltid efter att leverera produkter av bästa kvalitet.

  Om du ändå har fått en trasig del kontaktar du serviceavdelningen.

  Du kan skicka en fråga genom att klicka på Kontakt på den svenska Playmobil-webbplatsen.

  Vid reklamation måste en tydlig beskrivning av defekten samt en kopia av inköpsfakturan eller inköpskvittot skickas med.

  Mer information om garantivillkoren finns i Returer, återbetalningar och byten.

 • Jag har tappat bort en del. Kan jag köpa en ny?

  I PLAYMOBIL:s onlinebutik är det lätt att beställa reservdelar. Välj de reservdelar du vill beställa på produktsidan i PLAYMOBIL®-onlinebutiken och lägg dem i varukorgen. Eller så söker du efter reservdelar med vårt reservdelsverktyg. Använd det åttasiffriga numret som finns i monteringsinstruktionerna när du söker. Det går att beställa reservdelar från paket som inte är äldre än 4-5 år. Ibland går det även att beställa reservdelar från äldre paket, det beror på vad som finns i lagret. Kontakta serviceavdelningen genom att klicka på Kontakt på webbplatsen om du vill ha mer information.

 • Går det att limma ihop trasiga delar? Vilket lim ska jag använda?

  Våra leksaker tillverkas enligt ett beprövat koncept.

  Själva idén med Playmobil-leksakerna handlar om att sätta ihop och ta isär.

  Av den anledningen rekommenderar vi inte att barnen limmar ihop olika delar.

  Vi ger därför inte heller några råd om vilket lim som ska användas.

  Du vet väl att du alltid har två års garanti på leksaker som du köper från Playmobil. Under den perioden har du rätt att få reservdelar via vår serviceavdelning (skicka med inköpskvittot).

  Du kan skicka en fråga genom att klicka på Kontakt på den svenska Playmobil-webbplatsen.

  Mer information om garantivillkoren finns i Returer, återbetalningar och byten.

 • Min fjärrkontroll fungerar inte längre. Vad ska jag göra?

  På Playmobil strävar vi alltid efter att leverera produkter av bästa kvalitet.

  Kontrollera följande om fjärrkontrollen inte fungerar:

  • Öppna batteriluckan och ta ur batterierna. Kontrollera att metallkontakterna är rena. Om kontakterna ser dammiga eller kladdiga ut, rengör du dem med en torr trasa eller ett slippapper.
  • Kontrollera att batterierna i motorn och sändaren är tillräckligt laddade. Om de inte är det byter du ut dem eller laddar dem om det är laddningsbara batterier. Se till att du sätter i batterierna på rätt sätt (+/-).
  • RC-modulen är utrustad med en kvartsmodul. Denna modul anger på vilken frekvens sändaren och motorn är inställda. Kvartsmodulerna finns i olika färger, varje färg matchar en frekvens. Kontrollera att motorn och sändaren har kvartsmoduler i samma färg (frekvens).
  • Kontrollera att anslutningar och sladdar är kopplade som de ska.

  Kontakta vår serviceavdelning genom att klicka på Kontakt på den svenska PLAYMOBIL-webbplatsen om problemet fortfarande kvarstår.
  Mer information om garantivillkoren finns i Returer, återbetalningar och byten.

 • Min infraröda fjärrkontroll fungerar inte längre. Vad ska jag göra?

  På Playmobil strävar vi alltid efter att leverera produkter av bästa kvalitet.

  Kontrollera följande om den infraröda fjärrkontrollen inte fungerar:

  • Öppna batteriluckan och ta ur batterierna. Kontrollera att metallkontakterna är rena. Om kontakterna ser dammiga eller kladdiga ut, rengör du dem med en torr trasa eller ett slippapper.
  • ? Kontrollera att batterierna i motorn och sändaren är tillräckligt laddade. Om de inte är det byter du ut dem eller laddar dem om det är laddningsbara batterier. Se till att du sätter i batterierna på rätt sätt (+/-).
  • Kontrollera att motorn och sändaren är synkroniserade.
  • Har du satt i strömförsörjningsdelen, inklusive batteripaketet, på rätt sätt?
  • När den IR-styrda bilen inte har aktiverats på 5 minuter ställs den automatiskt in på viloläge och strömförsörjningslampan slutar blinka. Om du vill starta om bilen sätter du i batteripaketet igen.

  Kontakta vår serviceavdelning genom att klicka på Kontakt på den svenska PLAYMOBIL-webbplatsen om problemet fortfarande kvarstår.
  Mer information om garantivillkoren finns i Returer, återbetalningar och byten.

 • Hjulen på min infrarödstyrda bil har låst sig. Hur tar jag bort blockeringen?

  Hjulen på min infrarödstyrda bil har låst sig. Hur tar jag bort blockeringen?

  Flytta den främre axeln tills du hör ett klick.

  På följande mikrowebbplats hittar du teknisk information om Future Planet-fordonen och -flygplanen som du kanske kan ha hjälp av:

  http://download.playmobil.com/FunAction/Microsites/Tech

 • Bygganvisningar

  Det finns en mängd instruktioner på vår webbplats under Bygganvisningar.

  Om du ändå inte hittar den instruktion som du behöver på webbplatsen kan du beställa en pappersversion. Vi kan skicka monteringsanvisningar för modeller som är upp till 4–5 år gamla.
  Kontakta vår serviceavdelning genom att klicka på Kontakt på den svenska PLAYMOBIL-webbplatsen.

 • Min undervattensmotor går bakåt istället för framåt. Vad har jag gjort för fel?

  Det beror förmodligen på att batterierna har satts i på fel sätt.
  Kontrollera att de sitter som de ska (+/-).

 • Hjulen på bilen skaver mot karossen. Vad beror det på?

  Det kan bero på att däcket inte sitter fast som det ska på fälgen.
  Däcket ska sitta fast helt på fälgen, så att hela de två yttre sidorna på fälgen syns. Se bilden.
  PDF

 • Var hittar jag priser på reservdelar?

  I avsnittet Sök reservdelar finns det priser på de mest populära reservdelarna. Du kan lägga till dessa reservdelar direkt i varukorgen om du vill.
  Använd det åttasiffriga numret som finns på monteringsinstruktionerna om du vill söka efter reservdelar.
  Om du inte har monteringsinstruktionerna till hands kan du ladda ned instruktionerna för PLAYMOBIL®-produkter på den svenska PLAYMOBIL®-webbplatsen under Bygganvisningar.

Onlinebutik

 • Varför finns inte allt med i de vanliga blå Playmobil-paketen?

  Som kända leksakstillverkare lägger vi stor vikt vid kvalitet, säkerhet, design och presentation av våra produkter.

  Därför är vår högsta prioritet att erbjuda leksaker som barnen kan ha mycket roligt med till ett bra pris och av bra kvalitet.

  Alla produkter som är märkta med etiketten ”levereras i påse” ingår i Direktservice-sortimentet.

  Dessa produkter fungerar som komplement eller utbyggnader, t.ex. till prinsesslottet, till ett lågt pris.

  När vi sammanställer detta produktsortiment tar vi hänsyn till önskemål och efterfrågan från kunder över hela världen.

  För att snabbt kunna tillhandahålla dessa behov och för att hålla nere priset har vi valt att inte paketera Direktservice-sortimentet i den blå, välkända förpackningen.

 • Kan jag leverera min beställning till en annan adress?

  Det går att leverera ett paket till en annan adress än faktureringsadressen.

  Fyll i önskad adress under steg 1 – Leverans under beställning.

  Om du vill att paketet ska levereras till din arbetsplats måste du komma ihåg att uppge företagsnamnet.

  Tänk på att leveransadressen måste vara i samma land som faktureringsadressen.

 • Kan jag lägga till eller ändra något i en beställningen som jag just har skickat?

  När du har bekräftat beställningen skickas den vidare till vårt leveranssystem.

  När beställningen ligger i vårt leveranssystem går det inte att göra några ändringar.

  Därför visas en översikt över dina beställningar innan du godkänner den.

  Där kan du ta bort eller lägga till produkter.

 • Erbjuder Playmobil expressleverans?

  Vi erbjuder standardleverans via UPS.

  Vi kan tyvärr inte erbjuda expressleverans av logistikskäl.

  Om du behöver få en Playmobil-produkt väldigt fort kan du kontakta din lokala Playmobil-återförsäljare.

 • Kan ni slå in en produkt i presentpapper?

  Vi tillhandahåller tyvärr inte någon presentinslagningstjänst.

 • Betalning med kreditkort

  Vid betalning blir du ombedd att fylla i ditt namn, kreditkortsnummer, utgångsdatum och din tresiffriga säkerhetskod (på kortets baksida). Se till att du anger ditt namn precis som på kortet.

  Betalningen kontrolleras omedelbart och du får reda på om den har godkänts eller inte, och om beställningen har bekräftats.

  Vi använder Atos Worldlines e-betalningslösning för säker onlinebetalning.

 • Jag har inte fått någon beställningsbekräftelse. Har min beställning gått igenom?

  När beställningen har bekräftats får du en beställningsbekräftelse via e-post.

  Om du råkar skriva fel i e-postadressen går det förstås inte att skicka ett meddelande. Kolla dina uppgifter en extra gång innan du skickar iväg dem.

  Kontrollera att bekräftelsemeddelandet inte har hamnat i skräppostmappen.

  Det kan ha uppstått något fel under beställnings- eller betalningsprocessen.

  Kontakta vår serviceavdelning via Kontakt på den svenska PLAYMOBIL-webbplatsen för att vara säker på att beställningen har registrerats på rätt sätt.

 • Kan jag göra en beställning över telefon?

  Vi vill självklart kunna erbjuda våra kunder den produkt de önskar.

  Men vi kan tyvärr inte ta emot några beställningar via telefon.

  Det går snabbt och enkelt att beställa via vår Playmobil-onlinebutik.

 • Jag vill beställa Playmobil i stora mängder? Går det?

  Köp i vår onlinebutik är bara avsedda för personlig och ej kommersiell användning.

  Kontakta vår serviceavdelning genom att klicka på Kontakt på den svenska PLAYMOBIL-webbplatsen om du vill köpa större volymer.

  Där kan du få hjälp med att kontakta säljavdelningen.

 • Jag har fått en faktura utan prisinformation, är det vanligt?

  Om du väljer att få ditt paket levererat till en annan adress än faktureringsadressen medföljer en följesedel. På följesedeln visas inga priser.

  Fakturan med priser skickas i efterhand till faktureringsadressen.

 • Vad ska jag göra om paketet är trasigt när jag tar emot det?

  Vi gör allt vi kan för att förhindra att något ska gå sönder vid leverans. Om ett paket ändå skulle ha gått sönder ska du vägra att ta emot det.

  Behåll den ursprungliga kartongen om du upptäcker en skada efter att paketet har levererats.

  Vi ber dig kontakta vår serviceavdelning via Kontakt på webbplatsen inom 24 timmar efter att du tagit emot paketet så att vi har möjlighet att klaga hos transportföretaget.

  Observera att du också måste ge oss bilder på de skadade varorna och kartongen så att vi snabbt kan hjälpa dig att lösa problemet.

  Serviceavdelningen informerar dig om vilka åtgärder som ska vidtas.

 • Hur beställer jag?

  Om du ska kunna beställa varor måste du först registrera dig. Klicka på Registrera dig på den svenska webbplatsen och fyll i alla obligatoriska uppgifter.

  Välj den produkt i onlinebutiken som du vill köpa och klicka på Lägg till i varukorg så flyttas varan dit.

  Klicka på Visa varukorg om du vill visa vilka varor du har valt. Om du vill ta bort en vara klickar du på krysset.

  När beställningen är klar klickar du på Till kassan. Sedan kommer du till betalnings- och leveransvillkoren.

  Du kan välja att få ditt paket levererat till en annan adress än faktureringsadressen. Detta ändrar du i Leverans (steg 1) under Till kassan-Leverans.

 • Vilken betalningsmetod kan jag använda när jag handlar på nätet?

  Vi godkänner betalning med följande kreditkort: Visa, MasterCard.

  För att kunna garantera säkra onlinebetalningar använder vi Atos Worldline.

 • Hur kan jag hålla koll på vad just mitt barn vill ha?

  Låt ditt barn titta på våra leksaker i onlinebutiken. När han eller hon hittar något som han eller hon önskar sig, så behöver de bara klicka på Lägg till i önskelistan så hamnar varan i barnets egen önskelista.

  Du kan när som helst gå in och titta på listan och eventuellt flytta produkterna till varukorgen.

 • Får jag information om leveransen?

  Om du uppgav din e-postadress när du skapade ditt konto får du en bekräftelse via e-post när ditt paket är klart att skickas. Detta e-postmeddelande innehåller ett spårningsnummer.

  Denna information går även att titta på i Beställningshistorik under Mitt konto. Klicka på Visa spårningsinformation för UPS-leverans om du vill visa leveransstatus.

 • Kan jag spåra leveransen?

  När du har fått e-postmeddelandet med spårningsnumret kan du följa leveransen på UPS-webbplatsen: www.ups.com .

 • Produkten som jag vill köpa finns inte för tillfället. Vad gör jag då?

  Det kan vara så att produkten inte har börjat säljas än eller att den inte har börjat produceras.

  Klicka på Lägg till påminnelse om du vill få information om när produkten går att köpa.

  Sedan får du ett e-postmeddelande så fort produkten går att beställa.

  Denna information hittar du även i Produktpåminnelse under Mitt konto.

 • Går det att skicka tillbaka en del/alla produkter som jag har köpt?

  Om du vill skicka tillbaka en del eller alla produkter, kan du göra det inom 7 arbetsdagar efter leveransen, förutsatt att varorna returneras till oss i samma skick (inklusive originalförpackningen) som de var i vid köpet.

  Du måste även skicka med en kopia av fakturan. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill skicka tillbaka produkten/produkterna.

  Återbetalning sätts in på ditt bankkonto så fort som möjligt, dock ej senare än 30 dagar efter att vi mottagit produkten/produkterna. Ange din bankkontoinformation.

  Mer information om våra returvillkor finns i Returer, återbetalningar och byten.

  Returnera produkterna till följande adress:
  Playmobil Northern Europe
  Customer Service Department
  Blarenberglaan 3a bus 5
  B- 2800 Mechelen, Belgien

 • När jag registrerar mig får jag ett meddelande om att mina data redan finns. Vad beror det på?

  Dina data eller din e-postadress har redan använts för registrering på den norska PLAYMOBIL-webbplatsen.

  Du behöver inte registrera dig igen, det räcker med att logga in med dina tidigare inloggningsuppgifter.

  Om du har glömt dina inloggningsuppgifter klickar du på Glömt lösenordet?.

 • Jag kan inte visa webbplatsen eller göra en beställning. Vad gör jag för fel?

  Följ råden nedan om du får problem när du besöker webbplatsen.

  • Du måste aktivera cookies för att onlinebutiken ska fungera så bra som möjligt.
   Vi kan tyvärr inte ge dig instruktioner om hur du gör det eftersom det varierar från leverantör till leverantör. Kontakta din internetleverantör.
  • Om du inte kan logga in i vår onlinebutik kan du prova att ta bort alla cookies i webbläsarhistoriken.
   Vi kan tyvärr inte ge dig instruktioner om hur du gör det eftersom det varierar från leverantör till leverantör. Kontakta din internetleverantör.
  • Kontrollera att du har fyllt i alla obligatoriska fält.
  • Det kan bero på att för många användare är inloggade i onlinebutiken för tillfället.
   Det är inget fel på vårt beställningssystem. Vänta ett tag.
   Prova med att uppdatera webbläsarfönstret.
  • På Playmobil använder vi ett av de mest tillförlitliga säkerhetssystemen på internet: SSL (Secure Socket Layers).
   Om du har en äldre webbläsare är det svårt att ansluta till vår server.
  • Uppgradera din webbläsare med den senaste versionen.
  • Betalningen måste göras inom en viss tidsperiod efter att beställningen har bekräftats i vår Playmobil-onlinebutik.
   Om betalning inte sker inom den angivna tidsperioden avbryts beställningen automatiskt.
  • Klicka aldrig på bakåtknappen i webbläsaren under betalningsprocessen eftersom du då lämnar beställningssystemet.
 • Kan jag göra en beställning med min mobiltelefon eller surfplatta i onlinebutiken?

  Formatet på webbplatsen är inte optimalt för användning med mobiltelefon eller surfplatta men vi jobbar på det.

  Vi rekommenderar därför att du beställer från en dator.

 • Hur lång tid tar leveransen i genomsnitt ?

  Beställningar som görs från vår vanliga PLAYMOBIL-onlinebutik levereras med UPS.
  Du kan få ditt paket levererat till din hemadress eller en annan adress.
  Om du vill att paketet skickas till en annan adress än faktureringsadressen måste du komma ihåg att uppge det namn som står på brevlådan till den adressen.
  UPS planerar leveransrutten. Vi ansvarar inte för när din onlinebeställning levereras.
  Du kan kontrollera leveransstatusen via spårningstjänsten från UPS.
  När du har gjort en beställning får du en e-postbekräftelse från UPS.
  Beställningar levereras måndag till fredag, förutom på helgdagar.
  Här på PLAYMOBIL gör vi allt vi kan för att din beställning från det reguljära sortimentet i onlinebutiken ska levereras inom 6-8 arbetsdagar.

  Leverans av reservdelsbeställningar tar längre tid och skickas via UPS eller post, beroende på paketets storlek.

  Leveranstiden kan bli längre om adressuppgifterna är felaktiga.
  Kontrollera därför alltid att du angett rätt faktureringsadress innan du bekräftar beställningen.

  Observera att leveransen kan ta längre tid under helgdagar och under dåliga väderförhållanden.

 • Vad kostar leveransen och hanteringen när jag handlar på nätet?

  Vid beställningar på upp till 1 000 kr tillkommer en leverans- och hanteringskostnad på 139 kr. Vid beställningar från 1 000 kr och uppåt tillkommer ingen leveransavgift.
  Leverans- och hanteringskostnaderna vid reservdelsbeställningar beror på det totala inköpspriset. Mer information hittar du under rubriken Beställ reservdelar.

 • Kan jag beställa från er även om jag inte bor i Sverige?

  Det går tyvärr bara att beställa produkter från vår onlinebutik om du bor i Sverige. Välj det land du bor i på vår internationella webbplats www.playmobil.com om du vill beställa produkter från Playmobil.

 • Får jag information om leveransen av min beställning?

  Om du angav en e-postadress när du skapade ditt konto får du leveransinformation via e-post från vårt transportföretag UPS så fort ditt paket är klart för leverans.
  E-postmeddelandet innehåller information om leveransen inklusive spårningsnumret.
  Du hittar också information om din beställning från vår onlinebutik på ditt konto under Beställningshistorik.
  Klicka på Beställningsinformation och Visa spårningsinformation för UPS-leverans om du vill visa leveransstatus.

 • Kan jag kombinera ett köp från reservdelssortimentet med ett köp från andra sortiment?

  Alla produkter som finns i vår onlinebutik (reguljärt sortiment, Direktservice, PLAYMOBIL Merchandise, kampanjprodukter, reservdelar) kan läggas in i samma beställning i varukorgen.
  Produkterna läggs ihop automatiskt till ett enda köp.
  Observera att leveranstiden för reservdelar i detta fall kommer att gälla.

Teknisk support på webbplatsen

 • Varför ska jag skapa en användarprofil?

  Innan du kan göra en beställning måste du skapa en användarprofil.

  När du loggar in på din användarprofil hämtas all din personliga information (namn, adress, e-postadress) automatiskt. Du behöver alltså inte fylla i din personliga information när du gör en beställning.

  När du har loggat in får du också tillgång till Mitt konto där du kan se hela din profil, status för öppna beställningar, visa beställningshistorik och leveransinformation.

 • Så här registrerar du dig

  Klicka på Registrera dig på den svenska webbplatsen och fyll i alla obligatoriska uppgifter.

  Nu kan du göra din beställning.

 • Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag nu?

  Om du inte kommer ihåg ditt lösenord klickar du på Glömt lösenordet?. Du kommer till lösenordsguiden.

  Ange din e-post- och inloggningsinformation. Sedan får du ett e-postmeddelande för nollställning av lösenordet.

  Kontakta vår webbadministratör via Kontakt på den svenska webbplatsen om du inte kommer ihåg din e-postadress eller annan inloggningsinformation.

 • Kan jag ändra namn/adress för mitt konto?

  Det kan du ändra själv i ditt konto.

  Utför registreringen först och klicka på Mitt konto. Du kan ändra namn och adress i adresslistan.

 • Kan jag byta lösenord?

  Det går att byta lösenord. Logga in på Mitt konto och ange ett nytt lösenord under Kontoinformation.

  Du får sedan en e-postbekräftelse på lösenordsuppdateringen.

 • Jag har glömt min e-postadress/mina inloggningsuppgifter. Hur gör jag då?

  Kontakta vår webbadministratör via Kontakt på den svenska webbplatsen om du har glömt bort dina inloggningsuppgifter.

 • Hur gör jag för att ta bort mitt konto?

  Om du vill ta bort ditt konto måste du först logga in på vår webbplats.
  Klicka på ditt namn (längst upp till höger) så kommer du till din kontoinformation.
  Inaktivera ditt kundkonto under Ta bort konto.