Playmobil Northern Europe
Blarenberglaan 3a bus 5
B-2800 MECHELEN
service_nordic@playmobil.com

Operativsystemplattform för utomrättslig tvistlösning online: I enlighet med EU-förordning nr. 524/2013 har Europeiska kommissionen inrättat en interaktiv webbplats för utomrättslig tvistlösning av juridiska onlinetransaktioner.

Här hittar du Europeiska kommissionens plattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/