Hjälp

 • Söka efter något i PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Söka efter något i PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Snabbsökning

  Skriv det ord eller artikelnummer som du vill hitta. Medan du skriver visas olika förslag och ett antal möjliga träffar för det här sökordet.

  Alla PLAYMOBIL®-produkter som innehåller sökordet visas i en lista.

  Exempel:

  Sök efter: Knights

  Resultat:

  Lejonriddarnas slott

  Örnriddarnas slott

  Riddare ...

  Filtrera sökresultaten

  Vill du minska antalet sökresultat? Med filterfunktionen kan du sortera produkterna efter pris, typ, ålder osv,


 • Använda varukorgen

  Använda varukorgen

  När du har bestämt dig för att köpa en produkt klickar du bara på Lägg till i varukorgen på produktsidan för att lägga till produkten i din beställning.

  Antalet produkter och deras pris visas bredvid varukorgssymbolen längst upp. Om du håller muspekaren över varukorgssymbolen får du mer information om de valda produkterna.

  På varukorgsskärmen kan du ändra antalet beställda produkter. Ange bara önskad mängd i fältet eller ändra mängden genom att klicka på symbolerna ”+” eller ”-”.

  Du kan också ta bort produkter från varukorgen genom att klicka på X-knappen bredvid respektive produkt.

  När du har gått igenom innehållet i varukorgen och är nöjd med ditt val, och har godkänt villkoren för köpet, köper du varorna genom att klicka på knappen Gå till kassan. Följ stegen i beställningsprocessen (se även Beställa).


 • Registrering

  Registrering på PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Om du redan har ett kundkonto hos PLAYMOBIL Onlinebutik klickar du på Logga in och anger din e-postadress/ditt användarnamn och ditt lösenord.

  Vill du skapa ett nytt konto? Du kan registrera dig på två sätt:

  Klicka på Registrera, fyll i fälten för namn och inloggningsuppgifter och välj ett lösenord. Skriv lösenordet igen på nästa rad och klicka på Skicka.

  Du kan också skapa ett nytt konto under beställningsprocessen. Först väljer du de produkter du vill ha i onlinebutiken. I varukorgen visas sedan alternativet Skapa ett konto.

  Observera! Fälten som är markerade med en blå stjärna är obligatoriska och måste fyllas i vid registrering och beställning!

  Har du glömt ditt lösenord?

  Inga problem! Klicka bara på Glömt lösenordet? i inloggningsavsnittet och ange din e-postadress. Vi skickar en länk till dig så att du kan nollställa ditt lösenord.


 • Beställa

  Så här beställer du

  När blir min beställning giltig?

  När du har valt en produkt som du vill beställa klickar du på Lägg till i varukorgen på produktsidan för att lägga till produkten i din beställning. Fortsätt att göra detta tills du har lagt till alla produkter som du vill köpa. När du har gått igenom innehållet i varukorgen och är nöjd med ditt val, och har godkänt villkoren för köpet, köper du varorna genom att klicka på knappen Gå till kassan.

  Under de följande stegen blir du ombedd att välja din leveransadress. Du kan sedan välja din faktureringsadress (om den skiljer sig från leveransadressen), betalningsmetod eller lösa in ett presentkort. Sedan visas en översikt där du kan gå igenom beställningen. Om du vill ändra eller korrigera något kan du gå tillbaka till de tidigare stegen och göra ändringar.

  Genom att klicka på knappen Skicka in beställning bekräftar du att du vill köpa produkterna i din beställning.

  Din beställningsinformation

  Din beställningsinformation sparas. I likhet med dina kunduppgifter och våra villkor kan du komma åt dem eller skriva ut dem när som helst. Du behöver bara logga in i onlinebutiken igen. Du kan också kontrollera statusen på din beställning i ditt kundkonto här.


 • Säkerhet

  Säkerhet

  För att säkerställa att dina personuppgifter och din dator alltid är säkra när du surfar på internet rekommenderar vi att du använder den senaste versionen av webbläsaren.

  Kryptering

  SSL-kryptering har blivit standard på internet. Den baseras på kryptering av datakommunikation mellan din webbläsare och vår server, i syfte att undvika säkerhetsintrång från tredje part.

  I beställningsprocessen på Playmobil® Onlinebutik används SSL för att hålla dina personuppgifter säkra (t.ex. din adress eller ditt betalkortsnummer) gentemot tredje part. Krypteringen aktiveras i steg 2 – betalning.


 • Retur, återbetalning och byte

  Retur, återbetalning och byte

  Upphäva en beställning

  Du kan upphäva en beställning hos oss när som helst fram till slutet av den sjunde arbetsdagen räknat från det datum då du fick de beställda varorna. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill upphäva din beställning, och du betalar ingen avgift.

  Du upphäver beställningen genom att meddela oss skriftligen antingen med post till adressen nedan eller via e-post till service_nordic@playmobil.com

  Om du har fått varorna innan du upphäver beställningen måste du skicka tillbaka varorna till oss på den adress som anges nedan på egen bekostnad och risk. Om du upphäver avtalet och vi redan har behandlat varorna för leverans ska du skicka tillbaka varorna till vår kundtjänst på adressen nedan.

  När du har meddelat oss att du upphäver din beställning återförs den summa som vi debiterat från ditt betalkort till ditt konto så snart som möjligt, och senast inom 30 dagar från din beställning UNDER FÖRUTSÄTTNING att du skickat tillbaka varorna i fråga och att vi mottar dem i det skick de var i när vi levererade dem till dig. Om du inte skickar tillbaka de varor som levererats till dig eller inte betalar fraktkostnaderna, har vi rätt att dra av de direkta kostnaderna för att återfå varorna från det belopp som återbetalas till dig.

  Retur och återbetalning

  Om du vill lämna tillbaka varor kan du göra det när som helst inom tre månader från inköpsdatumet UNDER FÖRUTSÄTTNING att varorna returneras till oss i samma skick (inklusive originalförpackningen) som de var i när de såldes. Om du inte har något kvitto kan vi, under förutsättning att varorna är i samma skick (inklusive originalförpackning) som när de såldes, efter eget gottfinnande byta varorna mot andra varor till samma värde, eller utfärda en kreditnota.

  Defekta varor

  Om varorna som vi levererar inte är de du beställde eller är skadade eller defekta eller har fel antal, har vi inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss skriftligen på vår kontaktadress om problemet inom 10 dagar från leveransen av varorna i fråga.

  Om du inte får varor som du har beställt inom 30 dagar från beställningsdatumet har vi inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss om problemet skriftligen på vår kontaktadress inom 40 dagar från det datum då du beställde varorna.

  Om du meddelar oss om ett problem är vår enda skyldighet, efter ditt val: a) att gottgöra eventuella brister eller uteblivna leveranser, b) att ersätta eller reparera skadade eller defekta varor eller c) att återbetala det belopp som har betalats för varorna på ett för oss valfritt sätt.

  Detta är inte avsett att begränsa eventuella rättigheter som du kan ha som konsument under gällande konsumentköplagstiftning eller andra lagstadgade rättigheter som inte får upphävas och inte heller på något sätt avsett att upphäva eller begränsa vårt ansvar mot dig för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår oaktsamhet.

  Se våra villkor för fullständig information om vår policy för upphävande, återbetalning och retur.

  Returnera produkterna till följande adress:

  Playmobil Northern Europe

  Customer Service Department

  Blarenberglaan 3a bus 5

  B-2800 MECHELEN, Belgien


 • Juridisk information

  Juridisk information

  Copyright

  Copyright 2004 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Tyskland

  Alla rättigheter förbehålls. För all text och alla bilder, diagram, ljud, animationer och videofiler samt deras arrangemang gäller upphovsrättslagstiftningen och alla övriga lagar som rör skydd av intellektuell egendom. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, ändras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för tredje part, varken för handel eller distribution. Användning av vårt material på andra webbplatser är likaledes förbjudet. Du får endast hämta innehållet på den här webbplatsen för personlig, icke-kommersiell privat användning i enlighet med våra internetriktlinjer förutsatt att du tar hänsyn till alla lagar rörande upphovsrätt, varumärken och annan skyddslagstiftning. I synnerhet får du inte ta bort information som är relaterad till detta eller på annat sätt göra den otillgänglig eller oläsbar. Alla ändringar eller användning av innehåll på vår webbplats för andra syften är ett brott mot våra rättigheter och är uttryckligen förbjudet.

  Varumärken

  Om inte annat anges är alla varumärken som nämns på webbplatsen PLAYMOBIL® varumärken som skyddas av lag tillhörande geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. Detta gäller särskilt märkena PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train och PLAYMOBIL® Funpark. Dessa varumärken skyddas nationell och internationellt och får inte reproduceras eller kopieras, ändras eller på annat sätt användas utan uttryckligt föregående tillstånd från geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.

  Garanti

  Vår webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Även om vi eftersträvar att all information som vi ger ska vara korrekt, kan den innehålla misstag eller felaktigheter. Därför tillhandahåller vi denna information utan försäkringar eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi ger heller inga underförstådda garantier om affärsmöjligheter, lämplighet för vissa syften eller undvikande av lagöverträdelser och patentbrott. Vi avsäger oss ansvar för direkta eller indirekta förluster som är ett resultat av besök på denna webbplats förutsatt att de inte var avsiktliga eller orsakades av vårdslöshet från vår sida. Vi ger inga som helst garantier om att vår webbplats, dess innehåll och/eller servern som den ligger på är fria från virus. Därutöver betonar vi att vi inte kontrollerar andra webbplatser som länkar till vår webbplats och inte kan ställas till svars för deras innehåll.

  Licensrättigheter

  PLAYMOBIL® vill ge sina kunder ett innovativt och informativt gränssnitt på internet. Vi hoppas att du kommer att uppskatta ditt besök på vår webbplats. Den intellektuella egendom som den innehåller, som patent, varumärken och äganderätt, är skyddade och webbplatsen ger inte licens till att använda den intellektuella egendomen tillhörande PLAYMOBIL® eller övriga tredje parter.

  Din åsikt

  Vi vill veta var du tycker om våra produkter och vår webbplats. Vi vill dock betona att vi inte betraktar meddelanden från dig som konfidentiella. Vidare har vi rätt att använda din information på alla sätt vi anser vara lämpliga utan några skyldigheter gentemot dig. Informationen vi emottar blir egendom tillhörande PLAYMOBIL® vid mottagandet och vi har rätt att använda förslag, koncept, kunskaper och teknisk information för utvecklande, produktion och distribution av produkter utan förpliktelser om ekonomisk kompensation till dig.

  Internetriktlinjer för icke-kommersiella webbplatser


 • Internetriktlinjer

  Internetriktlinjer

  För icke-kommersiella webbplatser

  Här på geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, själva källan till alla PLAYMOBIL®-produkter, är vi stolta och glada över att så många PLAYMOBIL®-fans och entusiaster över hela världen vill dela med sig av information, idéer och egna upplevelser med andra. Internet har utvecklats till en internationell scen där alla kan få en direktkanal från sin dator till hela världen i form av en personlig webbsida. Därför har vi utvecklat följande riktlinjer för att försäkra oss om att de varumärken och upphovsrättigheter som är förknippade med våra produkter skyddas och respekteras i all slags användning av alla våra fans och entusiaster runt om världen, både gamla och unga. Det är svårt att sätta upp exakta riktlinjer för alla våra fans och entusiaster runtom i världen. Som en början har vi dock etablerat följande grundläggande principer:

  1. Det förtroende som konsumenter visar för PLAYMOBIL®-produkterna och deras höga kvalitet får inte skadas eller äventyras av felaktig användning av PLAYMOBIL®-varumärken eller upphovsrättsskyddat material.
  2. Barn får inte utsättas för skadligt eller anstötligt innehåll på en webbplats.
  3. Webbplatsen får inte framställa våld i någon form som är olämplig för barn under 5 år.
  4. Webbplatsen får inte diskriminera eller tyckas diskriminera någon person grundat på ålder, etnicitet, kön eller religion.

  Med detta som utgångspunkt har vi sammanställt följande riktlinjer och krav för icke-kommersiella webbplatser som använder något av våra varumärken eller något av vårt upphovsrättsskyddade material.

  Varumärken

  Ett varumärke är ett ord, en bild eller en slogan som används för att identifiera produkter eller tjänster som kommer från ett visst företag. Ett flertal varumärken används för att identifiera våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN och PLAYMOBIL® FUNPARK. Vi har vidtagit åtgärder för att registrera dessa varumärken i länder runtom i världen för att säkerställa att dessa varumärken används på äkta PLAYMOBIL®-produkter i enlighet med vår kvalitetsstandard. Vi tillåter fans och entusiaster att använda vissa PLAYMOBIL®-varumärken på webbplatser som endast framställs i icke-kommersiella syften. Det innebär att inga PLAYMOBIL®-produkter eller - tjänster får erbjudas till försäljning, leasing eller uthyrning på dessa webbplatser, och webbplatsen får inte innehålla eller erbjuda några länkar till några andra webbplatser där PLAYMOBIL®-produkter eller -tjänster erbjuds till försäljning, leasing eller uthyrning, utöver sådana webbplatser som kommer från geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag (exempelvis www.playmobil.de eller www.playmobil.com).

  Det stiliserade PLAYMOBIL®-varumärket, vilket visas som logotyp i början av detta dokument, eller huvud från PLAYMOBIL®-figurer som skilts från resten av produkten, får inte användas.

  Ordet PLAYMOBIL® får användas, under förutsättning att symbolen ”®” eller ”(R)” står bredvid ordet. Ordet PLAYMOBIL® ska inte användas som ett substantiv, till exempel som i ”Här är en PLAYMOBIL®” utan snarare som adjektiv, till exempel som i ”Här är en PLAYMOBIL®-figur”. PLAYMOBIL®-varumärkena måste användas enhetligt med övrig text vad avser teckensnitt och storlek. Vi föredrar att du skriver PLAYMOBIL®-varumärket helt versalt, men det är inte ett krav.

  Vid all användning av PLAYMOBIL®-varumärkena måste det tydligt anges att det refererar till äkta PLAYMOBIL®-produkter, och du får inte uppge eller antyda att webbplatsen är sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter eller dess dotterbolag. Användning av PLAYMOBIL®-varumärken i stor skala överst på en webbsida kan ge ett sådant felaktigt intryck och därför måste vi förbjuda dig att göra det.

  Upphovsrättsskyddat material

  Med upphovsrätt menas rätten att kontrollera kopiering av ett kreativt originalverk, inklusive härledda verk, eller verk som bygger på ett originalverk. Alla våra produkter, förpackningar och instruktionsblad och samtligt kampanjmaterial är skyddade av upphovsrättslagstiftning över hela världen. Att kopiera, skanna, distribuera och visa upp dessa material i tryck eller på en webbplats innebär ett intrång i våra rättigheter. Dock kan vi ge tillstånd för icke-kommersiella syften och i begränsad utsträckning att skanna och kopiera vårt upphovsrättsskyddade material vid förfrågan för publicering på en webbplats. Om du vill begära ett sådant tillstånd fyller du i formuläret på www.playmobil.online/copyright_approval och faxar det till oss på +49-911-9666-120.

  Reproducering av kataloger eller instruktionsblad är förbjuden.

  Vid all användning av upphovsrättsskyddat PLAYMOBIL®-material måste det tydligt anges att det refererar till äkta PLAYMOBIL®-produkter, och du får inte uppge eller antyda att webbplatsen är sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter eller dess dotterbolag.

  Domännamn på internet

  Domännamn på internet, särskilt den del som brukar börja med ”www.” och den översta domännivån, till exempel ”.com”, ”.net”, ”.org”, ”.de” eller ”.se” har snabbt blivit ett sätt för många att hitta information om företag och produkter. Vi ber dig att inte försöka registrera och/eller använda PLAYMOBIL®-varumärken som en del av ditt domännamn på internet. Detta kan ge intryck av att webbplatsen är associerad med eller besläktad med vårt företag eller en verklig PLAYMOBIL®-webbplats som www.playmobil.de eller www.playmobil.com. Vi förbjuder användning av alla våra varumärken eller vårt upphovsrättsskyddade material på alla webbplatser som har ett domännamn som innehåller ”playmobil” eller något av våra varumärken. Om någon registrerar ett sådant domännamn förbehåller vi oss rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att tvinga fram en överföring av detta domännamn till geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.

  Friskrivningar

  Webbplatser som använder ett eller flera PLAYMOBIL®-varumärken eller upphovsrättsskyddat PLAYMOBIL®-material måste publicera en friskrivning eller ett skriftligt uttalande där det tydligt framgår att webbplatsen inte är sponsrad, auktoriseras eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag, samt att vare sig geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag är ansvariga för någon del av innehållet som finns på ifrågavarande webbplats. Friskrivningen ska publiceras på webbplatsens förstasida och också finnas tillgänglig som länk på övriga sidor.

  Här är ett exempel på en friskrivning som du kan använda: Denna webbplats är inte ägd, underhållen, sponsrad eller auktoriserad av geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ger inga rekommendationer och har inget ansvar för denna webbplats eller för någon information eller några länkar som finns här, och utfärdar inga uttryckliga eller underförstådda garantier avseende någon information eller några länkar som förekommer på denna webbplats eller andra länkade webbplatser; och är inte bundna av några utfästelser som görs på denna webbplats eller av dem som äger eller underhåller denna webbplats. Varumärkena PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN och PLAYMOBIL® FUNPARK samt de upphovsrättsskyddade bilderna av PLAYMOBIL®-produkterna är geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG:s enda och exklusiva egendom, och alla rättigheter till dem förbehålles. Även om du följer alla dessa riktlinjer, vilket vi förstås hoppas, kan vi inte ta ansvar för din webbplats och binds inte av några utfästelser som du gör på din webbplats.

  Nyheter och information från PLAYMOBIL®

  Då och då publicerar vi nyheter eller information om nya PLAYMOBIL®-produkter, evenemang eller tjänster. Denna information kan publiceras på vår webbplats eller i tryckta publikationer. Vi har en noggrann planering av distributionen av dessa nyheter och denna information, och vi vill inte medverka till ryktesspridning eller att icke-officiell information sprids av nyfikna. Vi ber dig respektera vår inställning och vår planering, och att vi vill hålla vår information för oss innan vi är beredda att berätta för alla.

  Några slutord

  Vi vill tacka på förhand för att du säkert kommer att följa våra riktlinjer. Samtidigt vill vi framhålla att vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillstånd att använda våra varumärken och upphovsrättsskyddat material på webbplatser som inte följer riktlinjerna. Internet ger fantastiska möjligheter till blixtsnabb kommunikation med hela världen och alla kan göra sig hörda. Eftersom internet ständigt utvecklas kan vi behöva modifiera de här riktlinjerna då och då. Om du tycker att riktlinjerna känns begränsande för det som du vill säga på din webbplats, vill vi poängtera att avsikten är att säkerställa att alla barn får en positiv upplevelse av våra PLAYMOBIL®-produkter.

  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG


 • Integritetspolicy

  Integritetspolicy för Playmobil Benelux B.V.

  Senast uppdaterad: Augusti 2020

  Välkommen till vår webbplats och tack för ditt intresse för vårt företag. Att skydda dina personuppgifter är något som vi tar på största allvar. Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med tillämpliga rättsliga bestämmelser för skydd av personuppgifter, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU-GDPR) och de landspecifika implementeringslagar som gäller för oss. Med hjälp av denna integritetspolicy vill vi utförligt informera dig om hanteringen av dina personuppgifter från Playmobil Benelux B.V., samt om dina rättigheter.

  Personuppgifter innebär den information som gör det möjligt att identifiera en fysisk person. Detta omfattar specifikt ditt namn, födelsedatum och telefonnummer, samt din adress och e-postadress, men även din IP-adress.

  Uppgifter är anonyma om ingen personlig referens till användaren kan fastställas.

  Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsansvarig

  Adress (företagets postadress):
  Playmobil Benelux B.V.
  Vlierwerf 5
  4704 SB Roosendaal
  Nederländerna


  Kontaktuppgifter:
  www.playmobil.com
  E-post: service_nordic@playmobil.com

  Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:
  dpo_ne@playmobil.com

  Dina rättigheter som registrerad

  Först och främst vill vi informera dig om dina rättigheter som den registrerade. Dessa rättigheter anges i artikel 15–22 i EU GDPR. Detta omfattar:


  • 1. Rätten till information (artikel 15 i EU GDPR),
  • 2. Rätten till borttagning (artikel 17 i EU GDPR),
  • 3. Rätten till korrigering (artikel 16 i EU GDPR),
  • 4. Rätten till dataportabilitet (artikel 20 i EU GDPR),
  • 5. Rätten att begränsa databehandling (artikel 18 i EU GDPR),
  • 6. Rätten att invända mot databehandling (artikel 21 i EU GDPR).

  För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på: dpo_ne@playmobil.com. Detsamma gäller om du har några frågor om databehandlingen i vårt företag, eller vill återkalla samtycket som du har gett. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

  Rättigheter för invändning

  Observera följande i samband med din rätt till invändning:

  Om vi behandlar dina personuppgifter i syftet direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot denna databehandling utan att ange några skäl. Detta gäller även profilering, i den mån den är relaterad till direktreklam.
  Om du motsätter dig hanteringen gällande direktreklam kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa syften. Invändningen är kostnadsfri och kan göras informellt, om möjligt, till: dpo_ne@playmobil.com.
  I händelse av att vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du när som helst motsätta dig denna behandling av uppgifter när som helst på grund av orsaker relaterade till din specifika situation. Detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.
  Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa övertygande skäl till behandling av data som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Syften och juridiska grunder för behandling av data

  Vid behandling av dina personuppgifter följs bestämmelserna i EU GDPR och alla andra tillämpliga dataskyddsförordningar. Den rättsliga grunden för behandling av data härrör i synnerhet från artikel 6 i EU GDPR
  Vi använder dina uppgifter för att inleda affärssamarbeten, uppfylla avtalsenliga och juridiska förpliktelser, implementera avtalsförhållandet, tillhandahålla varor och tjänster samt för att stärka kundrelationen, vilket även kan inbegripa analyser i marknadsföringssyfte och direktreklam.
  Ditt samtycke utgör också ett tillstånd enligt dataskyddsförordningen. Här informerar vi dig om ändamålen med databehandlingen och din ångerrätt. Om ditt samtycke även härrör till hanteringen av särskilda kategorier av personuppgifter, kommer vi uttryckligen att påpeka detta i samtyckesdeklarationen.
  Behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter vad gäller artikel 9, paragraf 1 i EU GDPR utförs endast om detta är nödvändigt, på grund av rättsliga bestämmelser, och det finns ingen anledning att anta att ditt legitima intresse att utesluta din behandling överväger ditt legitima intresse för skydd.

  Överföring till tredje part

  Vi kommer endast att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part inom ramen för de juridiska bestämmelserna eller med lämpligt samtycke. Annars kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt obligatoriska rättsliga bestämmelser (som skickas till externa organ såsom tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ).

  Mottagare av uppgifterna/kategorier av mottagare

  Inom företaget ser vi till att endast de personer som verkligen behöver det erhåller de uppgifter som krävs för att uppfylla avtalsförpliktelser och juridiska skyldigheter.
  I många situationer får våra specialistavdelningar hjälp av tjänsteleverantörer för att utföra sina uppgifter. Dessa tjänsteleverantörer hjälper våra specialistavdelningar, till exempel vid kreditkontroller, dataanalyser och utskick av nyhetsbrev. Nödvändiga dataskyddsavtal har ingåtts med alla tjänsteleverantörer.
  För att behandla leveransordrar med UPS registreras mottagarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Informationen skickas till UPS i syfte att skicka denna order. När uppgifterna har överförts får mottagaren ett e-postmeddelande med sändningsbekräftelsen och spårningsinformationen från UPS.

  Överföring av uppgifter till tredjeländer/Avsikt att överföra uppgifter till tredjeländer

  Uppgifter kommer endast att överföras till tredjeländer (utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) om det är tekniskt nödvändigt, krävs för att fullgöra avtalsenliga skyldigheter, krävs enligt lag eller om du har gett oss ditt samtycke.

  Tredjelandsöverföring till Salesforce
  Vi kommer att överföra dina personuppgifter till Salesforce (US States och Asia-Pacific), en tjänsteleverantör med koncernbolag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna överföring kommer att ske som en del av orderhantering baserad på standardklausuler för integritetsskydd och inom Salesforce-koncernen via Salesforce Processor Binding Corporate Rules (BCR). Detta är bindande företagsspecifika integritetsdirektiv som godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter och är föremål för kontinuerlig rapportering.
  Salesforce datapolicy finns här: http://www.salesforce.com/company/privacy/

  Tredjelandsöverföring till Cloudflare
  För att skydda vår webbplats använder vi en tjänst från Cloudflare Inc. Mer information om datahantering hittar du här: Säkra vår webbplats genom Cloudflare (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR). Tjänster av Cloudflare Inc. används som en del av orderhantering baserad på standardklausuler för integritetsskydd. Inom ramen för användningen av dessa tjänster säkerställer vi - när så krävs - att den europeiska dataskyddsnivån uppfylls och att uppgifter skyddas mot tillgång med hjälp av de garantier som gäller

  Tredjelandsöverföring till Google
  Om du har gett oss ditt samtycke för Google-tjänster (se Conversion Tracking och Remarketing med Google Ads och Google-Tag-Manager (art. 6 par. 1 EU-DSF)), kommer vi att överföra uppgifter till Google. Överföring av uppgifter kommer att ske som en del av orderhantering baserad på standardklausuler för integritetsskydd (se även: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/).

  Tredjelandsöverföring till Microsoft
  Om du har gett oss ditt samtycke för Microsoft-tjänster (se Conversion Tracking och Remarketing med Google Ads och Google-Tag-Manager (art. 6 par. 1 EU-DSF)), kommer vi att överföra uppgifter till Microsoft Corporation. Överföring av uppgifter till Microsoft kommer att ske som en del av orderhantering baserad på standardklausuler för integritetsskydd.

  Varaktighet för lagring av uppgifter

  Vi lagrar dina uppgifter så länge de behövs för respektive behandlingsändamål. Observera att flera lagringsperioder kräver att uppgifter måste kunna fortsätta att lagras. Detta gäller särskilt kommersiella eller skattemässiga lagringsskyldigheter (t.ex. den tyska handelskoden och skattekoden). Under förutsättning att det inte finns några ytterligare lagringsskyldigheter, raderas uppgifterna rutinmässigt efter att syftet har uppnåtts.
  Dessutom kan vi lagra uppgifter om du har gett oss tillåtelse att göra detta, eller om juridiska tvister uppstår och vi använder bevis inom ramen för lagstadgade preskriptionstider, som kan vara upp till trettio år. Den vanliga preskriptionstiden är tre år.

  Säker överföring av dina data

  För att på bästa möjliga sätt skydda de data som lagras hos oss mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer, använder vi lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Säkerhetsnivåerna granskas kontinuerligt i samarbete med säkerhetsexperter, och anpassas till nya säkerhetsstandarder.
  Utbyte av data från och till vår webbplats är alltid krypterad. Vi har HTTPS som överföringsprotokoll för vår webbplats, som i varje enskilt fall använder de senaste krypteringsprotokollen.
  Dessutom kan vi ge våra användare innehållskryptering som en del av kontaktformulären. Endast vi kan dekryptera dessa uppgifter. Det går även att använda alternativa kommunikationsmedel (t.ex. post).

  Skyldighet att tillhandahålla uppgifterna

  Olika personuppgifter är nödvändiga för att upprätta, verkställa och upphöra med skuldrelationen, och för att fullgöra de avtalsenliga och rättsliga förpliktelser som är förknippade med dessa. Detsamma gäller för användningen av vår webbplats och de olika funktioner som den tillhandahåller.
  Vi har sammanfattat informationen om detta för dig i ovanstående punkt. I vissa fall måste uppgifter även samlas in eller göras tillgängliga på grund av juridiska bestämmelser. Observera att det inte är möjligt att behandla din förfrågan eller utföra det underliggande avtalsförhållandet utan att lämna dessa uppgifter.

  Kategorier, källor och uppgifternas ursprung

  Vilka uppgifter vi behandlar bestäms av respektive sammanhang: Detta beror på om du till exempel gör en beställning online, eller anger en förfrågan i vårt kontaktformulär.
  Observera att vi även kan tillhandahålla information om särskilda behandlingssituationer separat på en lämplig plats, t.ex. vid en kontaktbegäran

  När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. Namn på internetleverantören
  2. Information om webbplatsen som du besöker oss från
  3. Webbläsaren och operativsystemet som används
  4. IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör
  5. Begärda filer, överförd datamängd och nedladdningar/filexport
  6. Information om de webbsidor som du besöker på vår webbplats, inklusive datum och tid
  7. Vi behandlar ytterligare uppgifter via cookies och verktyg, se här: Besök på vår webbplats (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)och följande punkter

  När du etablerar kontakt samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. För- och efternamn
  2. Adress
  3. E-postadress
  4. Hälsningsfras
  5. Information om frågor och intressen

  Inom ramen för beställningsprocessen behandlar vi följande uppgifter:
  1. Hälsningsfras
  2. För- och efternamn
  3. Företagsnamn
  4. Födelsedatum
  5. Leveransadress
  6. Faktureringsadress
  7. E-postadress
  8. Telefonnummer
  9. Uppgifter som legitimt kan behandlas från andra källor

  För nyhetsbrev samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. För- och efternamn
  2. E-postadress
  3. Hälsningsfras
  4. Postnummer
  5.Spåra uppgifter från utvärderingen av nyhetsbrev (vi analyserar bland annat nyhetsbrevets klickfrekvens och öppningsfrekvens, samt köpbeteendet hos prenumeranterna via vår tjänsteleverantör Econda GmbH)

  För tävlingar samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
  1. För- och efternamn
  2. Adress
  3. E-postadress
  4. Födelsedatum
  5. Land

  Vi behandlar följande uppgifter inom ramen för katalogsändningen:
  1. Hälsningsfras
  2. För- och efternamn
  3. Gatuadress och husnummer
  4. Postnummer
  5. Stad
  6. Land
  7. E-postadress
  8. Telefonnummer

  Besök på vår webbplats (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

  När vår webbplats anropas registreras följande uppgifter automatiskt av vår webbserver: Namnet på din internetleverantör, information om webbplatsen från vilken du besöker oss, vilken webbläsare och vilket operativsystem som används, IP-adressen som tilldelats av din internetleverantör, begärda filer, överförd datamängd, nedladdning/filexport samt information om de webbplatser du besöker från vår webbplats, inklusive datum och tid.
  Denna uppgiftsbehandling är tekniskt nödvändig, så att innehållet på vår webbplats kan levereras till din slutenhet. Din IP-adress måste därför också nödvändigtvis samlas in och lagras under den aktuella sessionens varaktighet. Detsamma gäller för andra uppgifter vars hantering är nödvändig för korrekt visning av vår webbplats. Lagring av uppgifter i de så kallade loggfilerna bidrar också till att optimera webbplatsen ytterligare, för att säkerställa dess funktionalitet, för att garantera säkerheten för våra applikationer och för juridiskt skydd (t.ex. upptäcka och försvara mot attacker på vår webbplats).
  Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling och tillfälliga uppgiftslagring är vårt legitima intresse som webbplatsoperatör (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR).
  Lagringsperioden för uppgifterna är begränsad, och radering sker så snart uppgifterna inte längre behöver förvaras i behandlingsändamål. När det gäller undersökningen för korrekt visning av vår webbplats inträffar detta efter sessionens slut. När uppgifter lagras i loggfiler raderas eller anonymiseras uppgifterna efter 37 dagar.

  Säkra vår webbplats genom Cloudflare (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

  På vår webbplats använder vi Cloudflare Inc. som innehållsleverantör för nätverkstjänster. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107, USA). Tekniskt sett dirigeras anslutningen från din enhet till vår webbplats via Cloudflares nätverk. Med detta kan Cloudflare till exempel identifiera attacker på vår webbplats. Cloudflare har dock ingen tillgång till de uppgifter som du anger, tack vare TLS-krypteringen som alltid är aktiverad på vår webbplats. När du använder vår webbplats sparas Cloudflares cookies i din webbläsare. Cloudflare samlar in statistiska uppgifter om besöket på denna webbplats. Åtkomstuppgifterna är: namn på webbplatsen som besökts, filer, datum och tid för uppringningen, mängden data som överförts, meddelanden om lyckad hämtning, webbläsartyp och -version, användarens operativsystem, hänvisningsadress (den tidigare besökta webbplatsen), IP-adress och den begärande leverantören. Cloudflare använder loggdata för statistiska utvärderingar för drift, säkerhet och optimering av anbudet (t.ex. för att identifiera och försvara massmissbruk i samband med Denial of Service-attacker [DDoS], eller för att identifiera flera legitima åtkomster från olika enheter med en IP-adress). Läs även dataskyddsbestämmelserna för Cloudflare som finns och kan hämtas här https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ Vi använder den här tjänsten för att säkerställa tillgängligheten för vår webbplats, för att skydda oss mot attacker och för att optimera laddningstiderna på vår webbplats.
  Användningen av verktyget baseras på vårt legitima intresse enligt artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR.
  Dina uppgifter kommer att överföras till Cloudflare för utvärdering och därmed till tredjeland. Se här: Tredjelandsöverföring/Avsikter med tredjelandsöverföring Vi har ingått ett motsvarande avtal med Cloudflare för orderhantering, baserat på EU GDPR. Cloudflare används av Salesforce för att säkerställa att onlinebutiken fungerar smidigt.

  Bedrägeridentifiering via ARVATOS Profilspårningslösning (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR och artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

  Vi använder bedrägeridentifieringsverktyg från Arvato Financial Solutions (Arvato infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland) för beställningsprocessen i vår onlinebutik. Verktyget profilspårningslösning använder en JavaScript-kod och en spårningspixel för att tilldela enheten ett unikt enhets-ID, baserat på den enhetsinformation som den fastställer. Spårningstaggen ställs in när betalningsprocessen startar, dvs. när adressuppgifter anges.
  Följande uppgifter registreras: IP-adress, webbläsare som används, skärmupplösning, webbläsartillägg, operativsystem och språkinställningar. Dessa konverteras till ett hash-ID. Det är också möjligt att din slutenhet kommer att identifieras med en viss sannolikhet för ytterligare besök (genom att jämföra det genererade hash-ID:et). Dina personuppgifter (inköpt vara, namn, postadress, e-postadress, leveransadress, betalningsmetod och bankuppgifter osv.) registreras separat. Dessa uppgifter utgör grunden för en automatiserad analys, för att identifiera misstänkta åtgärder. Vi använder detta verktyg uteslutande för att skydda oss själva och våra kunder från bedrägerier och bedrägliga handlingar. Vi behandlar inte dessa uppgifter i något annat syfte. Om det finns misstanke om missbruk kontrollerar en av våra anställda resultatet av den automatiska utvärderingen och de bakomliggande indikationerna. Om ingåendet av ett avtal avslås kommer vi att informera dig om detta och, på begäran, om huvudorsakerna till beslutet. Du kommer då att få möjligheten att framföra din åsikt här: dpo_nl@playmobil.de, varpå vi kommer att ompröva beslutet via av våra anställda.
  Användningen av verktyget baseras på vårt legitima intresse enligt artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR, och krävs även för att kontraktet ska kunna fullgöras i fråga om kontobetalningar.
  Din enhet och dina inköpsuppgifter bearbetas via infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99 76532 Baden-Baden, Tyskland. Det sker ingen överföring till tredjeland. Vi har ingått motsvarande avtal om kontraktsberedning (AVV) med de inblandade företagen. Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften.
  Se även: : Betalningssystem (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR), kreditvärdering (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR) och Automatiserade enskilda ärendebeslut

  Onlinebutiksfunktionen hos Salesforce (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR)

  Vår webbplats använder tjänster från Salesforce Commerce Cloud (tidigare Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland). Dessa skyddar funktionaliteten i vår onlinebutik (visning av korrekt valuta, varukorg och funktionen för önskelistan). För detta ändamål är det nödvändigt att cookies ställs in i din webbläsare, som tilldelar ett enskilt ID till dig och sparar motsvarande åtgärder (när artiklar läggs i varukorgen och läggs till på önskelistan). Uppgifterna lagras endast i din webbläsare. En länk till dina kunduppgifter kommer endast att skapas efter att du har loggat in med ditt användarkonto.
  Det är nödvändigt att använda denna procedur för att säkerställa onlinebutikens grundläggande tekniska funktioner, och krävs för att genomföra åtgärder före avtal, artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR.
  Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part inom ramen för tillhandahållandet av onlinebutikens grundläggande funktionalitet. En överföring till tredjeland utförs även i detta avseende (till skillnad från åtagandets utförande, se: (Intentie tot) doorgifte aan derde landen). Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. Lagringsperioden för cookien med användarinformation, innehållet i kundvagnen och den e-handelsrelaterade informationen är sex månader.

  Marknadsföringsfunktionen Salesforce Einstein (artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR)

  Vi använder marknadsföringsverktyget Salesforce-Einstein från Salesforce Commerce Cloud (tidigare Demandware) (salesforce.com GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Tyskland) på vår webbplats. Salesforce-Einstein samlar in, lagrar och utvärderar systematiskt uppgifter om kundens inköpsbeteende. Följande uppgifter registreras bland annat: Produkter som visas eller läggs till i varukorgen, och artiklar som har lästs. Vi spelar även in aktiviteter på sociala medier. Vi använder det här verktyget för att ge dig attraktiva och individuella shoppingupplevelser. Detta gör det möjligt för oss att till exempel ge dig individanpassade rekommendationer baserade på den insamlade informationen, och ge dig ännu bättre råd när du väljer produkter i vår onlinebutik.
  Verktyget används på basis av ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här. Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter. Dina uppgifter överförs till Salesforce för analys. En överföring till tredjeland sker (se: Överföring till tredjeland/Avsikt för överföring till tredjeland). Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta efter 13 månader.

  Econdas webbspårningsprocedur (artikel 6 paragraf 1 a) och f) EU GDPR)

  På vår webbplats använder vi ett spårningsverktyg från företaget econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland). Detta används för att registrera, lagra och systematiskt utvärdera interaktioner mellan besökare på vår webbplats med hjälp av cookies, spårningspixlar och JavaScript-kod på vår webbplats. Följande uppgifter registreras: Insamling av IP-adress (förkortad), information om den slutenhet som används, sidor som visas under besöket, kundhuvuduppgifter och uppgifter från beställningsprocessen. Dessa uppgifter används för att skapa användarprofiler på flera webbplatser. Vi använder detta verktyg för att samla in information om användningen av vår webbplats och för att kunna använda dessa uppgifter för att analysera, optimera och beräkna rekommendationer på vår webbplats i enlighet med kraven.
  Verktyget används på basis av ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/ Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter.

  Om du inte ger ditt samtycke kommer vi att behandla sessions-ID:et utifrån vårt legitima intresse (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR), för att kunna driva vår onlinebutik i vinstsyfte. Sessions-ID:et skrivs till sessionslagringen under sessionens varaktighet. Fler personuppgifter som IP-adress eller ytterligare användaruppgifter samlas inte in, så inga användarprofiler skapas. Varje besök på vår webbplats registreras som ett nytt besök. Från denna information får vi marknadsföringsrapporter såsom försäljning per marknadsföringskanal, sortimentanalyser och inköpsprocessanalyser.

  Om du invänder mot hanteringen av sessions-ID:et klickar du på https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter.

  Dina uppgifter kommer att överföras till Econda för utvärdering. Det sker ingen överföring till tredjeland. Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta senast efter 24 månader.

  Google Analytics (art. 6, paragraf 1 lit. a GDPR)

  Vi använder spårningsverktyget Google Analytics som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrad Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för uppgifterna som samlas in om dig i dessa procedurer.

  Detta verktyg registrerar, lagrar och utvärderar systematiskt interaktioner av besökare på vår webbplats med hjälp av cookies och JavaScript-funktioner. Följande uppgifter registreras: anonymiserad IP-adress (endast tre bytes registreras). Google-ID, webbplatsen som besökts, webbplatsen som besökts tidigare, tid som spenderats på webbplatsen och besöksfrekvensen på webbplatserna.

  Dina uppgifter kommer att överföras till Google och sedan bearbetas för Googles egna syften. Om du har ett Google-konto kan Google sammanfoga dessa uppgifter som hämtats från Google Analytics-spårning. Tredjelandsöverföring sker, se: Överföring till tredje land/avsikt att överföra till tredje land. Vi har ingått ett relevant avtal om orderhantering med Google, baserat på GDPR.
  Vi använder detta verktyg för att samla in information om användningen av vår webbplats och för att kunna genomföra en behovsbaserad design och optimering av vår webbplats utifrån dessa uppgifter.

  Google kan använda dessa uppgifter för att skapa webbplatsöverskridande användarprofiler.
  Detta verktyg kommer att användas om du ger oss samtycke i enlighet med art. 6, paragraf 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här. Invändningen gäller endast för enheten och webbläsaren där den gjordes. Vänligen upprepa processen på alla dina enheter, om så krävs. Om du raderar denna cookie som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter.

  Du kan också ladda ner ett tillägg till webbläsaren för att inaktivera Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tilläggen finns för samtliga versioner av vanliga Google-webbläsare.
  Uppgifterna som samlats in via denna procedur kommer att raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall kommer detta att ske efter 26 månader.

  ContentSquares webbspårningsprocedur (artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR)

  Vi använder ett spårningsverktyg från företaget ContentSquare GmbH (Landsbergerstraße 155, Haus 3, 4. Stock - 80687 München, Tyskland) på vår webbplats. Detta verktyg, ContentSquare Solution, används för att registrera, lagra och systematiskt utvärdera interaktioner mellan besökare på vår webbplats med hjälp av cookies, spårningspixlar och JavaScript-kod på vår webbplats. Följande uppgifter samlas in: ett ContentSquare-ID som tilldelas dig, webbplatsen (URL:en) som anropades, webbplatsen som anropades tidigare (referent), webbläsaren som användes, geografisk plats baserad på din IP-adress, skärmupplösning, åtgärder som utförts (klick och musrörelser), tiden som tillbringades på de enskilda webbplatserna, frekvensen för samtal och din IP-adress. Detta är dock anonymiserat omedelbart efter geolokaliseringen, och kan jämföras med en svartlista (borttagning av de två sista oktetterna).
  Saker som du anger på vår webbplats (t.ex. i formulär eller sökfunktionen) registreras eller bearbetas inte av ContentSquare inom ramen för webbspårningsproceduren.
  Användarprofiler skapas från dessa uppgifter. Vi använder detta verktyg för att samla in information om användningen av vår webbplats och för att kunna använda dessa uppgifter för att analysera och optimera vår webbplats.
  Verktyget används på basis av ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här http://optout.content-square.net Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter. Dina uppgifter kommer att överföras till ContentSquare för utvärdering. Det sker ingen överföring till tredjeland. Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta efter 13 månader.

  Conversants marknadsföringsprocedur (artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR)

  Vi använder spårningspixlar i partnerprogrammet för affiliatemarknadsföring från företaget Conversant Deutschland GmbH (Bothestraße 13, 81675 München, Tyskland) på vår webbplats. Conversants spårning används för att registrera, lagra och systematiskt utvärdera interaktioner mellan besökare på vår webbplats med hjälp av cookies, fingeravtryck från webbläsare och JavaScript-kod på vår webbplats. Följande uppgifter registreras: IP-adress (förkortad), geografisk IP, tilldelat Awin-ID, tidsstämpel, enhets-ID, enhetsinformation (filtyp, operativsystem, skärmupplösning och användarkonfigurationer), utgivar-ID, annonsmedie-ID, webbsidenamn, tid spenderad på varje webbsida, åtgärder som utförts (klick) och samtalsfrekvens. Användarprofiler på flera webbplatser och enheter skapas från dessa uppgifter. Vi använder detta verktyg för att undersöka kundernas köpbeteende närmare, och för att skapa målinriktat annonsmaterial och erbjudanden. Användningen av partnerprogrammet för affiliatemarknadsföring baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här https://www.conversantmedia.com/optout.Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter. Dina uppgifter kommer att överföras till Conversant för utvärdering. En överföring till ett tredjeland sker, se: Överföring till tredjeland/Avsikt för överföring till tredjeland).
  Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta efter 72 månader.

  Konverteringsspårning och återmarknadsföring med Google Ads och Google Tag Manager (artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR)

  Vi använder Google Ads (tidigare Google AdWords) annonseringstjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrad Street, Dublin 4, Irland) personuppgiftsansvarig för dina uppgifter som samlas in i dessa procedurer. Våra aktiva typer Display Network, Shopping och Sök används för att mäta dina interaktioner med annonser som Google har publicerats. För detta ändamål lagras en cookie i din webbläsare när du klickar på någon av våra webbannonser som Google har publicerat. Detta används för att spåra din fortsatta aktivitet på den produkt som visas i annonsen (konverteringsspårning). Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att mäta våra annonskampanjers effektivitet. Följande uppgifter samlas in från dig: ett unikt ID, antal/frekvensen av annonser som skickas till dig (annonsvisningar) och de åtgärder/klick du gör.
  Vi använder även funktionen för återmarknadsföring i tjänsten Google Ads. Med funktionen för återmarknadsföring kan vi presentera vår webbplats för användare med annonser baserat på deras intressen på andra webbplatser i Googles annonseringsnätverk (i Google-sökningar eller på YouTube, så kallade ”Google-annonser” eller på andra webbplatser). För detta ändamål analyseras användarinteraktion på vår webbplats, t.ex. vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att kunna visa riktad annonsering för användarna på andra sidor även efter att de har besökt vår webbplats. Google gör detta genom att lagra ett nummer i webbläsare tillhörande som besöker vissa Google-tjänster eller webbsidor i Googles Display Network. Detta nummer, som kallas en cookie, används för att registrera besöken från dessa användare. Numret används för att unikt identifiera en webbläsare på en viss enhet och inte för att identifiera en person.

  Google Tag Manager används för att hantera och kontrollera olika taggar. För detta ändamål skapas en cookie i din webbläsare. Tag Manager hanterar endast andra taggar och samlar inte in några uppgifter på egen hand.
  Användningen av Googles verktyg baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här https://adssettings.google.com. . Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter.
  Du kan även konfigurera din webbläsare för att förhindra annonser från tredje part. Samt via ett motsvarande plugin-program för vanliga webbläsare, som du kan hämta här: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Genom att installera detta kan du permanent avaktivera Googles spårning
  Dina uppgifter kommer att överföras till Google för utvärdering. Om du har ett konto hos Google kan Google även sammanfoga uppgifter som hämtats från spårning. En överföring till ett tredjeland sker, se: Överföring till tredjeland/Avsikt för överföring till tredjeland. Vi har ingått ett motsvarande avtal med Google på grundval av EU GDPR för orderhantering.
  Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta efter 24 månader.
  Mer information om Google och Googles integritetspolicy finns på: www.google.com/privacy/ads/

  Microsoft Bing-annonser (artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR)

  Vi använder Bing-Ads, en annonseringstjänst från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) på vår webbplats. För detta ändamål ställs tre cookies in i din webbläsare, som används för riktad annonsering till dig och mäter giltiga klick på annonser i Microsofts nätverk. Följande uppgifter samlas in: ett universellt ID för händelsespårning, ett Microsoft Bing Ads-ID för att mäta dina interaktioner med annonserna. Vi använder det här verktyget för att marknadsföra våra produkter och mäta effektiviteten i våra annonser .
  Verktyget används på basis av ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att klicka här http://choice.microsoft.com/de/opt-out Återkallelsen gäller endast för enheten och den webbläsare där den angavs. Upprepa processen på alla andra enheter om det behövs. Om du raderar den här cookien som används för att avböja, kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke till överföringen av uppgifter. Dina uppgifter kommer att överföras till Microsoft för utvärdering (seÖverföring till tredjeland/Avsikt för överföring till tredjeland).Tillsammans med Microsoft ansvarar vi gemensamt för uppgiftsbehandlingen. Ett så kallat gemensamt kontrollavtal har ingåtts.
  Uppgifterna som erhållits via denna procedur raderas så snart de inte längre behövs för våra syften. I vårt fall inträffar detta efter 180 dagar.

  Facebooks anpassade målgrupper (”Webbplatsactionpixlar”)

  Den här webbplatsen använder den så kallade Facebook-pixeln för det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller, om du är bosatt i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
  Datahanteringen baseras på den rättsliga grunden för ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a) i GDPR.
  Vid behov kommer Facebook Inc. att överföra personuppgifter till USA. Facebook är dock certifierat enligt Privacy Shield-avtalet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Facebook åtar sig därmed att följa EU:s standarder för uppgiftsskydd.
  Facebook-pixeln gör det möjligt för Facebook att fastställa vilka besökare som är intresserade av vårt onlineerbjudanden som en målgrupp för presentationen av annonser (så kallade Facebook-annonser). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att visa de Facebook-annonser som vi endast placerar för de Facebook- eller Instagram-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande, eller som uppvisar vissa egenskaper (t.ex. intressen av vissa ämnen eller produkter som bestäms utifrån de besökta webbplatserna) som vi överför till Facebook (så kallade Anpassade målgrupper).
  Facebook-pixeln är direkt integrerad av Facebook när du ansluter till våra webbplatser, och kan lagra en så kallad cookie på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller när du är inloggad, kommer ditt besök för vårt onlineerbjudanden att noteras i din profil. Denna information kan tilldelas till din person med hjälp av annan information som Facebook har lagrat om dig, t.ex. på grund av äganderätten till ett konto på det sociala nätverket Facebook.
  Med Facebook-pixeln kan vi även spåra hur effektiva Facebook-annonser är för statistiska ändamål och marknadsundersökningar, genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad Konvertering).
  Informationen som samlas in via pixeln eller cookien kan också aggregeras av Facebook, och den aggregerade informationen kan användas av Facebook för deras egna annonssyften samt för marknadsföringssyften från tredje part. Facebook kan till exempel dra nytta av vissa intressen från ditt onlinebeteende på den här webbplatsen och även använda denna information för att annonsera erbjudanden från tredje part. Facebook kan även kombinera pixel- eller cookieinformationen med annan information som Facebook har samlat in om dig från andra webbplatser och/eller i anknytning till din användning av det sociala nätverket Facebook, så att en profil om dig kan lagras hos Facebook Ireland Limited. Denna profil kan användas i annonseringssyfte.
  Facebook-pixeln kan även användas för att spåra ditt beteende på flera andra webbsidor när du ser eller klickar på en Facebook-annons. Den här processen används för att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska ändamål och i marknadsundersökningssyften, och kan bidra till att optimera framtida annonsresultat.
  När du använder Facebook-pixeln använder vi dessutom den extra funktionen "utökad matchning". Här överförs uppgifter för bildandet av målgrupper (”Anpassade målgrupper" eller ”Liknande målgrupper") till Facebook i krypterad form.
  Vi använder även proceduren ”Anpassad målgrupp från fil" från det sociala nätverket Facebook. I detta fall överförs e-postadresserna från mottagarna av nyhetsbrevet till Facebook. Uppladdningsprocessen är krypterad. Uppladdningen används endast för att fastställa mottagarna av våra Facebook-annonser. Vi gör detta för att säkerställa att annonserna endast visas för användare som är intresserade av vår information och våra tjänster.
  Facebooks hantering av uppgifterna sker inom ramen för Facebooks dataskyddspolicy https://www.facebook.com/policy. Specifik information om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns härhttps://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

  Du kan avanmäla dig från insamlingen av Facebook-pixeln och användningen av din information för att visa annonser. https://www.facebook.com/settings?tab=ads

  Kontaktformulär/kontakt via e-post (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR)

  Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som kan användas för elektronisk kontakt. Om du skriver till oss via kontaktformuläret behandlar vi de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret för att kontakta dig och besvara på dina frågor och ärenden.
  Här följs principen om uppgiftsekonomi och uppgiftsundvikande, eftersom du bara behöver tillhandahålla de uppgifter som vi absolut behöver för att kontakta dig. Dessa är din e-postadress, hälsningsfras, förnamn, efternamn, ämne och själva meddelandefältet. Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för juridiskt skydd. Alla andra uppgifter är frivilliga fält och kan anges valfritt (t.ex. för att svara på dina frågor mer individuellt).
  Om du kontaktar oss via e-post behandlar vi de personuppgifter som lämnas i e-postmeddelandet endast i syfte att behandla din begäran.

  Nyhetsbrev (artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR)

  Du kan prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev på vår webbplats. E-postadressen du anger när du registrerar dig för nyhetsbrevet samt ditt namn kommer att användas för att skicka det personliga nyhetsbrevet. Postnumret används för nyhetsbrev med regionalt intresse.

  Här följs principen om uppgiftsekonomi och uppgiftsundvikande, eftersom endast e-postadressen, namnet och postnumret är märkta som obligatoriska fält. Av tekniska och juridiska skäl behandlas din IP-adress även när du beställer nyhetsbrevet.
  Du kan naturligtvis avsluta prenumerationen när som helst med hjälp av alternativet för avregistrering som anges i nyhetsbrevet, och på så sätt återkalla ditt samtycke.
  Vi använder den så kallade dubbelanmälningsproceduren för att skicka nyhetsbrev via e-post. Detta innebär att du endast kommer att få reklam via e-post om du uttryckligen har bekräftat att du vill att vi ska aktivera tjänsten för nyhetsbrev. Vi gör detta genom att skicka ett e-postmeddelande till dig och be dig bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev via den e-postadressen, genom att klicka på en länk i e-postmeddelandet.
  Genom integrerade spårningspixlar mäter vi öppningsfrekvensen för våra nyhetsbrev och din interaktion med våra nyhetsbrev (t.ex. klick). Om du klickar på någon av länkarna i nyhetsbreven övervakas detta även av spårningsmekanismer från Econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Tyskland). Användningen av denna funktion baseras på ditt samtycke enligt artikel 6 paragraf 1 a) EU GDPR, som du gav vid beställningen av nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För detta ändamål behöver du bara avanmäla dig från att få nyhetsbrevet.

  Samtycke för tävlingar/annonsering (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR)

  På vår webbplats har du möjligheten att delta i vår tävling. Om du fyller i tävlingsblanketten behandlar vi uppgifterna som tillhandahålls i denna uteslutande i syfte att genomföra tävlingen.
  Här följs principen om uppgiftsekonomi och uppgiftsundvikande, eftersom du bara behöver tillhandahålla de uppgifter som vi absolut behöver för att genomföra tävlingen och kontakta dig om du skulle vinna. Detta är t.ex. namn, e-postadress, titel, adress och hemland.
  De obligatoriska fälten markeras med en (*). Av tekniska och juridiska skäl behandlas även din IP-adress. De återstående fälten är valfria och kan fyllas i om du vill. Utan de obligatoriska fälten kan vi tyvärr inte genomföra tävlingen. Då går det inte att delta.
  Inom ramen för tävlingen har du även möjlighet att ge oss ditt samtycke till annonsering. Naturligtvis är det också möjligt att delta i lotteriet utan att ge samtycke till annonsering.
  Om du ger oss ditt samtycke genom att markera respektive kryssruta, kommer vi även att behandla dina uppgifter för att förse dig med information och erbjudanden om våra produkter/tjänster (produkter och [exklusiva] erbjudanden från varumärket PLAYMOBIL från Playmobil Benelux B.V.) via post.
  Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att uppge några skäl genom att meddela detta per e-post till service_nordic@playmobil.com eller per post till Playmobil Benelux B.V. Vlierwerf 5, 4704 SB Roosendaal, Nederländerna.

  Onlinebutik (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR)

  Vi behandlar de uppgifter som du lämnar i beställningsformuläret endast i syfte att implementera eller bearbeta avtalsförhållandet, såvida du inte samtycker till ytterligare användning.
  Principen om dataekonomi och dataundvikande följs i och med att du bara behöver förse oss med de uppgifter som vi absolut har behov av för att verkställa avtalet eller uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser (dvs. ditt namn, din adress, din e-postadress och de betalningsuppgifter som krävs för den valda betalningsmetoden), eller som vi är juridiskt skyldiga att samla in.
  Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för juridiskt skydd. Utan dessa uppgifter måste vi tyvärr neka att ingå avtalet, eftersom vi då inte kommer att kunna genomföra det, eller måste säga upp ett befintligt avtal. Naturligtvis kan du även tillhandahålla fler uppgifter om du så vill.

  För vidare hantering i onlinebutiken, se: Bedrägeriidentifiering via ARVATOS Profilspårningslösning (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR, Onlinebutiksfunktionen hos Salesforce (artikel 6 paragraf 1 b) EU GDPR)

  Anmälning/kundkonto (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR)

  På vår webbplats erbjuder vi användarna möjligheten att registrera sig genom att tillhandahålla personuppgifter. Fördelen är framförallt att du kan se din beställningshistorik och att uppgifterna du angav för beställningsformuläret har sparats. För din kommande beställning behöver du inte ange dessa igen.
  Det är därför antingen nödvändigt eller möjligt med registrering för att uppfylla ett avtal (via vår onlinebutik) med dig, eller för att genomföra åtgärder före kontraktstillfället, om även gäståtkomst tillhandahålls.
  Principen med dataekonomi och dataundvikande följs, eftersom endast de uppgifter som krävs för anmälan markeras med en asterisk (*) som ett obligatoriskt fält. Dessa är t.ex. e-postadressen och lösenordet, inklusive lösenordsupprepning.
  För beställning i vår onlinebutik behöver vi även information om faktureringsadressen (titel, förnamn, efternamn, adress och telefonnummer) för leverans. Om leveransadressen skiljer sig från fakturaadressen måste även den ovan nämnda informationen för leveransadressen tillhandahållas.
  Genom att registrera dig på vår webbplats sparas även användarens IP-adress samt datumet och tidpunkten för registreringen (tekniska bakgrundsuppgifter). Genom att klicka på knappen ”Registrera dig nu” ger du ditt samtycke till hanteringen av dina uppgifter.
  Observera: Lösenordet som du har tilldelats lagras av oss i krypterad form. Medarbetare i vårt företag kan inte läsa detta lösenord. Därför kan de inte ge dig någon information om du har glömt ditt lösenord. Om detta sker ska du använda funktionen ”Glömt lösenord”, som automatiskt skickar ett nytt lösenord via e-post. Ingen medarbetare har behörighet att begära ditt lösenord via telefon eller skriftligen. Lämna därför aldrig ut ditt lösenord om du får sådana uppmaningar.
  När registreringsprocessen är slutförd lagras dina uppgifter hos oss för användning i det skyddade kundområdet. Så snart du loggar in på vår webbplats med din e-postadress som användarnamn och lösenord görs dessa uppgifter tillgängliga på vår webbplats för åtgärder som du utför (t.ex. för beställningar i vår onlinebutik). Slutförda beställningar kan spåras i beställningshistoriken. Du kan ändra fakturerings- eller leveransadressen här.
  Registrerade personer kan själva göra ändringar eller korrigeringar av fakturerings- eller leveransadressen i beställningshistoriken. Vår kundtjänst hjälper gärna till att göra ändringar och korrigeringar om du kontaktar dem. Självklart kan du även avbryta eller ta bort registreringen av ditt kundkonto (under ”Mitt kundkonto", ”Ta bort kundkonto").
  Het staat ingeschreven personen vrij om het factuur- of bezorgadres in de bestelgeschiedenis zelf te wijzigen/corrigeren. Onze afdeling Klantenservice zal deze wijzigingen/correcties echter ook graag voor u aanbrengen. U kunt uw aanmelding of klantenaccount natuurlijk ook opzeggen of verwijderen (onder 'Mijn klantenaccount', 'Verwijder klantenaccount').

  Betalningssystem (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR), kreditvärdering (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

  I vår onlinebutik kan du betala via faktura, kreditkort, PayPal, kontant vid leverans eller autogiro (SEPA-autogiro). För detta ändamål samlas respektive betalningsrelevanta uppgifter in, för att kunna behandla din beställning och betalningen. Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för juridiskt skydd.
  Principen om dataekonomi och dataundvikande följs, i och med att du endast förser oss med de uppgifter som vi absolut behöver för att utföra betalningshanteringen och därmed verkställa avtalet, eller som vi enligt lag är skyldiga att samla in.
  Utan dessa uppgifter måste vi tyvärr neka att ingå avtalet, eftersom vi då inte kommer att kunna genomföra det.
  Betalningssystemet som vi använder oss av använder TLS-kryptering för skyddad överföring av dina uppgifter.

  Om betalning på kontot:
  Om du väljer betalningsmetod ”på kredit” via telefon eller i vår onlinebutik kommer vi att göra en kreditupplysning. För detta ändamål erhåller Arvato relevant information som är nödvändig för att fastställa din kreditvärdighet och risken för utebliven betalning. Kreditkontrollen utförs endast i de länder där det är möjligt att betala på kredit, dvs. Tyskland, Österrike och Schweiz.
  Arvatos företag skiljer sig åt enligt följande:

  Tyskland: informa Solutions GmbH
  Österrike: Credify Information Services GmbH
  Schweiz: Credify Information Services GmbH

  Arvatos integritetspolicy:
  Vi överför dina uppgifter (namn, adress och, i förekommande fall, födelsedatum) för kreditbedömning och erhållande av information för att bedöma risken för att betalningen inte sker, baserat på matematiska statistiska metoder som använder adressuppgifter, och för att verifiera din adress (kontrollera leveransen), till infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland. Om din beställning gjordes från Österrike eller Schweiz överför vi till Credify Informationsdienstleistung GmbH.
  Den rättsliga grunden för dessa överföringar är artikel 6 paragraf 1 b) och artikel 6 paragraf 1 f) GDPR. Överföringar på grundval av dessa bestämmelser får endast ske i den utsträckning detta är nödvändigt för att skydda vårt företags eller tredje parters legitima intressen, och inte överväger intressena hos de berörda personernas grundläggande rättigheter, som kräver skydd av personuppgifter. Detaljerad information om ICD i form av artikel 14 Europeiska dataskyddsförordning ("EU GDPR"), dvs. information om verksamhetens syfte, uppgiftslagringsändamål, uppgiftsmottagarna, rätten till självutlämnande, rätten till radering eller korrigering osv., finns i Bilagan eller under följande länk (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt) och under www.credify.at/datenschutz.
  Om ingåendet av ett avtal avslås kommer vi att informera dig om detta och, på begäran, om huvudorsakerna till beslutet. Du kommer då att få möjligheten att framföra din åsikt här: dpo_nl@playmobil.de, varpå vi kommer att ompröva beslutet via av våra anställda.
  Teknisk bakgrundsinformation finns här: Bedrägeriidentifiering via ARVATOS Profilspårningslösning (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

  Om kreditkortsbetalning:
  Som vanligt när det gäller kreditkortsbetalningar kontrolleras kreditkortsinformationen och en kreditvärdering utförs.

  Om PayPal:
  PayPal är ett företag som ingår i PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Om den registrerade väljer ”PayPal” som betalningsalternativ i vår onlinebutik under beställningsprocessen, överförs personuppgifterna om den registrerade automatiskt till PayPal.
  Genom att välja det här betalningsalternativet samtycker den registrerade personen till överföringen av personuppgifterna som krävs för hanteringen av betalningarna. Personuppgifter som skickas till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som krävs för att behandla betalningen.
  För hantering av köpekontraktet är även personuppgifter som rör respektive beställning nödvändiga. Mer information om PayPals integritetspolicy finns på:
  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev

  Om autogireringsprocedurer:
  Precis som vanligt när det gäller autogiro samlas dina kontouppgifter (IBAN och kontoinnehavare) in för att debitera motsvarande belopp från ditt konto.

  Postning av kataloger per post/e-post (artikel 6 paragraf 1 a), b) EU GDPR)

  Vi behandlar de uppgifter som du lämnar i beställningsformuläret endast i syfte att utföra eller bearbeta sändningen av katalogen, såvida du inte samtycker till ytterligare användning.
  Här följs principen om uppgiftsekonomi och uppgiftsundvikande, eftersom du bara behöver förse oss med de uppgifter som vi absolut måste ha för att utföra beställningen (t.ex. hälsningsfras, förnamn, efternamn, leveransadress, e-postadress och telefonnummer).
  Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för juridiskt skydd.

  Annonseringssyften – befintliga kunder (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)

  Playmobil Benelux B.V. är intresserade av att upprätthålla kundrelationen med dig, samt att skicka dig information och erbjudanden om våra produkter/tjänster (kataloger och nyhetsbrev). Därför behandlar vi dina uppgifter för att skicka dig motsvarande information och erbjudanden via e-post och post.
  Om du inte vill ha detta kan du när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter i syfte att få direktreklam. Detta gäller även profilering, i den mån den är relaterad till direktreklam. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter i detta syfte.
  Invändningar kan göras gratis och utan formulär och motivering, och ska skickas via e-post till service_nordic@playmobil.com eller via post till Playmobil Benelux B.V., Vlierwerf 5, 4704 SB Roosendaal, Nederländerna.

  Automatiska beslut från fall till fall

  Vi använder helt automatiserad hantering för att fatta beslut i följande fall:
  Om du väljer betalningsmetod ”på kredit” via telefon eller i vår onlinebutik kommer vi att göra en kreditupplysning. För detta ändamål erhåller Arvato relevant information som är nödvändig för att fastställa din kreditvärdighet och risken för utebliven betalning. Mer information finns här: Bedrägeriidentifiering via ARVATOS Profilspårningslösning (artikel 6 paragraf 1 f) EU GDPR)
  Om ingåendet av ett avtal avslås kommer vi att informera dig om detta och, på begäran, om huvudorsakerna till beslutet. Du kommer då att få möjligheten att framföra din åsikt här: dpo_ne@playmobil.com,varpå vi kommer att ompröva beslutet via av våra anställda. Du kan läsa Arvatos integritetspolicy här: https://finance.arvato.com/de/datenschutz/

  Om du har några frågor om den här processen, eller vill prata med oss om resultaten, kontaktar du oss på dpo_ne@playmobil.com.

  Information om integritetsskydd i sociala medier

  Företaget Playmobil Benelux B.V. upprätthåller olika framträdanden i "sociala medier" för att kommunicera med de användare som är registrerade där och för att informera dem om våra tjänster.
  Vi vill påpeka att du är ansvarig för din användning av dessa plattformar och deras medföljande funktioner. Detta gäller särskilt för ditt specifika användningsbeteende på dessa plattformar. Detta gäller särskilt om du använder interaktiva funktioner (t.ex. kommentarer, delning och betyg).
  När det gäller hanteringen av dina personuppgifter har vi dock ett delat ansvar med Facebook gentemot alla befintliga kunder, potentiella kunder och användare. Vi är medvetna om detta ansvar och det är viktigt för oss att skydda dina uppgifter. Tyvärr kan vi inte till fullo uppfylla vårt ansvar i detta avseende, eftersom Facebook inte förser oss med nödvändig transparens och den information som krävs för att uppfylla ovan nämnda informationsskyldigheter. Vi strävar dock efter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina uppgifter.
  Vi påpekar vidare att när du använder dessa plattformar kan dina uppgifter behandlas utanför EU. Som ett resultat av att certifieras inom ramen för EU-US Privacy Shield, säkerställer amerikanska leverantörer att EU:s dataskyddsstandarder respekteras, inklusive när data behandlas i USA.
  Dessutom kan din användning och användarrelaterad information behandlas för marknadsundersökningar och i reklamsyften. Användarprofiler kan till exempel genereras baserat på ditt användningsbeteende och associerade intressen. Detta gör det möjligt att aktivera annonser både inom och utanför dessa plattformar. Som en allmän regel lagras cookies på din enhet i detta syfte. Oavsett detta kan användningsprofilerna även användas för att lagra uppgifter som inte samlas in direkt från din enhet (särskilt om du är medlem i respektive plattform och är inloggad på dem).
  Som leverantör av denna informationsservice samlar vi dessutom inte in och behandlar data som härrör från din användning av vår tjänst.
  Vår hantering av användares personuppgifter baseras på vårt legitima intresse av att effektivt informera och kommunicera med användare i enlighet med denna. Artikel 6 (1f) GDPR. Om du ombeds att samtycka till databehandling av respektive leverantör (t.ex. genom att markera en ruta eller klicka på en knapp) är den rättsliga grunden för hanteringen artikel 6 (1a) och artikel 7 GDPR.

  Rätt till invändning
  Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att nätverket ska samla in information om dig via vår webbplats eller länka den till dina lagrade medlemsuppgifter på respektive nätverk, måste du

  logga ut från respektive nätverk innan du besöker vår webbplats
  ta bort de befintliga cookies som lagras på din enhet och
  stänga och öppna webbläsaren igen.

  Nästa gång du loggar in kommer du dock att bli igenkänd av nätverket igen som en specifik användare. En detaljerad beskrivning av respektive hantering och din invändning (opt-out) finns i leverantörens information via länkarna nedan.
  Om du vill skicka in begäran om information eller hävda dina rättigheter som registrerad, vill vi påpeka att du bör kontakta leverantörerna direkt. Detta beror på att endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan svara direkt på dina frågor och tillhandahålla information. Om du ändå behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss.

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  Om upphovsrättslagstiftning och artisters rättigheter

  Om du vill publicera bilder, texter, planer, videor, musik osv. på vår webbplats ska du vara medveten om att du kan bli tvungen att tilldela alla tillhörande användningsrättigheter till nätverket, vilket i slutändan kan få juridiska följder för dig om du inte är upphovsman eller rättighetsinnehavare.

  Onlineerbjudanden för barn

  Personer under 16 år får inte överföra personuppgifter till oss eller lämna in en försäkran om samtycke utan samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att aktivt delta i barnens onlineaktivitet och intressen.

  Länkar till andra leverantörer

  Vår webbplats innehåller också – tydligt synliga – länkar till andra företags webbplatser. Vi har ingen inverkan på innehållet när det gäller länkar till andra leverantörernas webbplatser. Därför kan ingen säkerhet och ansvarsskyldighet antas för dessa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av dessa webbplatser ansvarar alltid för innehållet på dessa webbplatser.

  Länkade sidor kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser och igenkännbara överträdelser vid tidpunkten för länkning. Olagligt innehåll var inte igenkännligt vid länkningstillfället. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi blir medvetna om eventuella överträdelser kommer sådana länkar omedelbart att tas bort.


 • Användningsvillkor

  ALLMÄNNA VILLKOR
  FÖR KUNDBESTÄLLNINGAR SOM GÖRS VIA INTERNET FRÅN SVERIGE

  1. Definitioner

   De termer som används i dessa allmänna villkor (nedan benämnda ”villkoren”) definieras som följer:

   1. Vi (samt oss och vår): bolaget Playmobil Benelux B.V., med registrerat säte i Roosendaal och huvudsakliga verksamhetsort på Vlierwerf 5, 4704 SB Roosendaal, korrespondanceadresse Hogehilweg 24, 1101 CD Amsterdam (e-postadress: service_nordic@playmobil.com) och upptaget i bolagsregistret under nummer 23053624 och med momsnummer NL 007591020 B01.
   2. Du (samt dig och din): alla fysiska personer med vilka vi ingår ett avtal eller som vi presenterar ett erbjudande till eller med avseende på vilken vi utför någon (juridisk) handling.
   3. Avtal: alla avtal som ingås mellan dig och oss.
   4. Produkter: alla varor som omfattas av ett avtal.
  2. Tillämpningsområde

   1. Dessa villkor utgör en integrerad del av alla avtal.
   2. Ändringar av dessa villkor eller avvikelser från specifika delar av avtalet är inte bindande för oss om vi inte har bekräftat skriftligen att vi godkänner dessa ändringar eller avvikelser.
  3. Erbjudande och avtal

   1. Alla erbjudanden kan leda till avtal om inte erbjudandet uttryckligen innehåller ett påstående om motsatsen.
   2. Ett avtal ingås när vi uttryckligen har bekräftat beställningen eller om vi har expedierat beställningen.
   3. De levererade produkterna kan avvika på mindre punkter från de bilder och specifikationer som finns på webbplatsen. Du har inte rätt att häva avtalet om bristen på överensstämmelse med bilder och specifikationer på webbplatsen är av mindre art.
  4. Priser och betalning

   1. Alla priser på webbplatsen kan ändras. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, men exklusive fraktavgifter eller kostnader för eventuell retur.
   2. Din betalning måste alltid göras med kort och PayPal.
   3. Vi behåller äganderätten till alla produkter som levereras till dig tills du till fullo har fullgjort dina betalningsskyldigheter enligt det avtal under vilket vi har levererat produkter till dig.
  5. Leveranser

   1. Leverans sker normalt inom 6 till 8 arbetsdagar efter att din beställning har godkänts och under alla omständigheter inom 30 dagar efter att din beställning har godkänts.
   2. Produkterna levereras enbart inom Sverige.
  6. Ångerrätt

   1. Du är skyldig att noggrant kontrollera att produkterna inte är defekta när du mottar dem. Du har rätt att häva avtalet, utan att uppge någon anledning, till fullo eller delvis, inom två veckor efter att duhar mottagit de beställda produkterna. Avtalet kan hävas genom att skicka ett meddelande eller ett e-postmeddelande till Playmobil Northern Europe, attn. Consumer Service Nordic, Hogehilweg 24, 1101 CD Amsterdam, Nederländerna, eller service_nordic@playmobil.com. Du kan sedan skicka de beställda produkterna till den adress som meddelas dig för det syftet. Belopp som du redan har betalat för returnerade produkter återbetalas till dig inom 30 dagar efter att avtalet hävs. Vi förbehåller oss rätten att vägra att ta emot returnerade produkter eller enbart kreditera delar av det redan inbetalade beloppet om produkterna inte returneras i det skick som du mottog dem om detta faktum beror på dig.
  7. Garanti

   1. Om inte annat anges omfattas alla produkter av en garantiperiod om tre år från leveransdatumet. Den här garantin gäller enbart produkter som levereras i Sverige. Garantin gäller byte eller – efter ditt gottfinnande – reparation, utan kostnad, till vår bästa förmåga, av alla material- eller tillverkningsfel i de levererade produkterna under garantiperioden, under förutsättning att dessa fel rapporteras till oss skriftligen eller via e-post med en detaljerad beskrivning under den nämnda garantiperioden. Alla utbytta komponenter blir vår egendom. Istället för att reparera eller byta ut den levererade produkten kan vi välja att återbetala köpesumman. Dessa garantibestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, som rätten att häva avtal och rätten till ersättning för skador. Alla klagomål måste åtföljas av en tydlig skriftlig specifikation av klagomålet och en kopia av inköpsfakturan.
  8. Ansvar

   1. Vårt ansvar gentemot dig för skador är begränsade till enbart det som fastställs i denna punkt 8.
   2. I händelse av vår underlåtenhet att följa avtalet är vi enbart ansvariga för de direkta skador som uppstår ur avtalsbrottet, under förutsättning att vi först omedelbart och korrekt ställs till svars och ges en rimlig period under vilken vi kan fullgöra våra skyldigheter. ”Direkta skador” definieras exklusivt som: skador på de levererade produkterna, skada på annan egendom som tillhör dig och personskada.
   3. Vårt totala ansvar vid vår underlåtenhet att efterleva avtalet är begränsat för varje händelse till betalning för de direkta skadorna upp till maximalt det belopp som du har betalat till oss för den relevanta produkten, exklusive moms och andra kostnader, och där en serie händelser bedöms vara en enda händelse om inte annat avtalas efter ömsesidigt samråd. Ersättningen ska inte under några omständigheter överstiga 250 EUR, utom om den försäkring vi har tecknat betalar ut ett högre belopp för händelsen i fråga.
   4. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för indirekta skador, inklusive dataförluster eller följdskador.
   5. Bestämmelserna i föregående punkter påverkar inte våra skyldigheter vad gäller produktansvar.
   6. Vi kommer inte att hävda ansvarsbegränsning om skadan i fråga orsakades av vårt uppsåtliga agerande eller vår underlåtenhet eller vår grova oaktsamhet eller av uppsåtligt agerande, underlåtenhet eller grov oaktsamhet från våra medarbetare i den högre ledningen, det vill säga styrelsen och företagets ledning.
  9. Händelser utom vår kontroll

   1. Vårt ansvar gentemot dig för skador är begränsade till enbart det som fastställs i denna punkt 8.
  10. Force majeure

   1. Force majeure från vår sida definieras som (bland annat): arbetsstrejker, sit-ins och lock-outs på företaget, upplopp, finansiella kriser eller andra produktionsproblem eller problem med våra leverantörer och/eller vår transport som tillhandahålls av oss eller av tredje part och/eller devalvering, höjda importskatter och/eller punktskatter och/eller skatter och/eller lagstiftningsåtgärder, liksom avsaknad av eventuella tillstånd som ska införskaffas från staten samt sjukdom eller personalfrånvaro av alla andra anledningar.
   2. I händelse av force majeure ska skyldigheterna för den part som hävdar force majeure upphävas under force majeure-perioden.
  11. Personuppgifter

   1. Vi kommer att bearbeta dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter och vår integritetspolicy.
  12. Tillämplig lag och behörig domstol

   1. Villkoren och avtalet regleras av lagarna i Nederländerna. Internationella köplagen (Wienkonventionen, CISG) är inte tillämplig.
   2. Alla tvister som uppstår ur avtalet eller dessa villkor ska i första hand hänvisas exklusivt till den domstol som är behörig i din valda hemvist eller faktiska bostadsort.
  13. Plattform för utomrättslig tvistlösning online

   I enlighet med EU-förordning nr. 524/2013 har Europeiska kommissionen inrättat en interaktiv webbplats för utomrättslig tvistlösning av juridiska onlinetransaktioner. Här hittar du Europeiska kommissionens plattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  14. Övrigt

   1. Våra produkter är avsedda för konsumenter, om inget annat anges i ett leveransavtal. Vi förbehåller oss därför rätten att annullera beställningar som strider mot våra allmänna villkor, inte leverera dem, ange maximalt tillåtna orderkvantiteter för vissa varor, eller blockera kundkonton.


 •