Hjälp

 • Söka efter något i PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Söka efter något i PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Snabbsökning

  Skriv det ord eller artikelnummer som du vill hitta. Medan du skriver visas olika förslag och ett antal möjliga träffar för det här sökordet.

  Alla PLAYMOBIL®-produkter som innehåller sökordet visas i en lista.

  Exempel:

  Sök efter: Knights

  Resultat:

  Lejonriddarnas slott

  Örnriddarnas slott

  Riddare ...

  Filtrera sökresultaten

  Vill du minska antalet sökresultat? Med filterfunktionen kan du sortera produkterna efter pris, typ, ålder osv,


 • Använda varukorgen

  Använda varukorgen

  När du har bestämt dig för att köpa en produkt klickar du bara på Lägg till i varukorgen på produktsidan för att lägga till produkten i din beställning.

  Antalet produkter och deras pris visas bredvid varukorgssymbolen längst upp. Om du håller muspekaren över varukorgssymbolen får du mer information om de valda produkterna.

  På varukorgsskärmen kan du ändra antalet beställda produkter. Ange bara önskad mängd i fältet eller ändra mängden genom att klicka på symbolerna ”+” eller ”-”.

  Du kan också ta bort produkter från varukorgen genom att klicka på X-knappen bredvid respektive produkt.

  När du har gått igenom innehållet i varukorgen och är nöjd med ditt val, och har godkänt villkoren för köpet, köper du varorna genom att klicka på knappen Gå till kassan. Följ stegen i beställningsprocessen (se även Beställa).


 • Registrering

  Registrering på PLAYMOBIL® Onlinebutik

  Om du redan har ett kundkonto hos PLAYMOBIL Onlinebutik klickar du på Logga in och anger din e-postadress/ditt användarnamn och ditt lösenord.

  Vill du skapa ett nytt konto? Du kan registrera dig på två sätt:

  Klicka på Registrera, fyll i fälten för namn och inloggningsuppgifter och välj ett lösenord. Skriv lösenordet igen på nästa rad och klicka på Skicka.

  Du kan också skapa ett nytt konto under beställningsprocessen. Först väljer du de produkter du vill ha i onlinebutiken. I varukorgen visas sedan alternativet Skapa ett konto.

  Observera! Fälten som är markerade med en blå stjärna är obligatoriska och måste fyllas i vid registrering och beställning!

  Har du glömt ditt lösenord?

  Inga problem! Klicka bara på Glömt lösenordet? i inloggningsavsnittet och ange din e-postadress. Vi skickar en länk till dig så att du kan nollställa ditt lösenord.


 • Beställa

  Så här beställer du

  När blir min beställning giltig?

  När du har valt en produkt som du vill beställa klickar du på Lägg till i varukorgen på produktsidan för att lägga till produkten i din beställning. Fortsätt att göra detta tills du har lagt till alla produkter som du vill köpa. När du har gått igenom innehållet i varukorgen och är nöjd med ditt val, och har godkänt villkoren för köpet, köper du varorna genom att klicka på knappen Gå till kassan.

  Under de följande stegen blir du ombedd att välja din leveransadress. Du kan sedan välja din faktureringsadress (om den skiljer sig från leveransadressen), betalningsmetod eller lösa in ett presentkort. Sedan visas en översikt där du kan gå igenom beställningen. Om du vill ändra eller korrigera något kan du gå tillbaka till de tidigare stegen och göra ändringar.

  Genom att klicka på knappen Skicka in beställning bekräftar du att du vill köpa produkterna i din beställning.

  Din beställningsinformation

  Din beställningsinformation sparas. I likhet med dina kunduppgifter och våra villkor kan du komma åt dem eller skriva ut dem när som helst. Du behöver bara logga in i onlinebutiken igen. Du kan också kontrollera statusen på din beställning i ditt kundkonto här.


 • Säkerhet

  Säkerhet

  För att säkerställa att dina personuppgifter och din dator alltid är säkra när du surfar på internet rekommenderar vi att du använder den senaste versionen av webbläsaren.

  Kryptering

  SSL-kryptering har blivit standard på internet. Den baseras på kryptering av datakommunikation mellan din webbläsare och vår server, i syfte att undvika säkerhetsintrång från tredje part.

  I beställningsprocessen på Playmobil® Onlinebutik används SSL för att hålla dina personuppgifter säkra (t.ex. din adress eller ditt betalkortsnummer) gentemot tredje part. Krypteringen aktiveras i steg 2 – betalning.


 • Retur, återbetalning och byte

  Retur, återbetalning och byte

  Upphäva en beställning

  Du kan upphäva en beställning hos oss när som helst fram till slutet av den sjunde arbetsdagen räknat från det datum då du fick de beställda varorna. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill upphäva din beställning, och du betalar ingen avgift.

  Du upphäver beställningen genom att meddela oss skriftligen antingen med post till adressen nedan eller via e-post till service_nordic@playmobil.com

  Om du har fått varorna innan du upphäver beställningen måste du skicka tillbaka varorna till oss på den adress som anges nedan på egen bekostnad och risk. Om du upphäver avtalet och vi redan har behandlat varorna för leverans ska du skicka tillbaka varorna till vår kundtjänst på adressen nedan.

  När du har meddelat oss att du upphäver din beställning återförs den summa som vi debiterat från ditt betalkort till ditt konto så snart som möjligt, och senast inom 30 dagar från din beställning UNDER FÖRUTSÄTTNING att du skickat tillbaka varorna i fråga och att vi mottar dem i det skick de var i när vi levererade dem till dig. Om du inte skickar tillbaka de varor som levererats till dig eller inte betalar fraktkostnaderna, har vi rätt att dra av de direkta kostnaderna för att återfå varorna från det belopp som återbetalas till dig.

  Retur och återbetalning

  Om du vill lämna tillbaka varor kan du göra det när som helst inom tre månader från inköpsdatumet UNDER FÖRUTSÄTTNING att varorna returneras till oss i samma skick (inklusive originalförpackningen) som de var i när de såldes. Om du inte har något kvitto kan vi, under förutsättning att varorna är i samma skick (inklusive originalförpackning) som när de såldes, efter eget gottfinnande byta varorna mot andra varor till samma värde, eller utfärda en kreditnota.

  Defekta varor

  Om varorna som vi levererar inte är de du beställde eller är skadade eller defekta eller har fel antal, har vi inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss skriftligen på vår kontaktadress om problemet inom 10 dagar från leveransen av varorna i fråga.

  Om du inte får varor som du har beställt inom 30 dagar från beställningsdatumet har vi inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss om problemet skriftligen på vår kontaktadress inom 40 dagar från det datum då du beställde varorna.

  Om du meddelar oss om ett problem är vår enda skyldighet, efter ditt val: a) att gottgöra eventuella brister eller uteblivna leveranser, b) att ersätta eller reparera skadade eller defekta varor eller c) att återbetala det belopp som har betalats för varorna på ett för oss valfritt sätt.

  Detta är inte avsett att begränsa eventuella rättigheter som du kan ha som konsument under gällande konsumentköplagstiftning eller andra lagstadgade rättigheter som inte får upphävas och inte heller på något sätt avsett att upphäva eller begränsa vårt ansvar mot dig för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår oaktsamhet.

  Se våra villkor för fullständig information om vår policy för upphävande, återbetalning och retur.

  Returnera produkterna till följande adress:

  Playmobil Northern Europe

  Customer Service Department

  Blarenberglaan 3a bus 5

  B-2800 MECHELEN, Belgien


 • Juridisk information

  Juridisk information

  Copyright

  Copyright 2004 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Tyskland

  Alla rättigheter förbehålls. För all text och alla bilder, diagram, ljud, animationer och videofiler samt deras arrangemang gäller upphovsrättslagstiftningen och alla övriga lagar som rör skydd av intellektuell egendom. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, ändras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för tredje part, varken för handel eller distribution. Användning av vårt material på andra webbplatser är likaledes förbjudet. Du får endast hämta innehållet på den här webbplatsen för personlig, icke-kommersiell privat användning i enlighet med våra internetriktlinjer förutsatt att du tar hänsyn till alla lagar rörande upphovsrätt, varumärken och annan skyddslagstiftning. I synnerhet får du inte ta bort information som är relaterad till detta eller på annat sätt göra den otillgänglig eller oläsbar. Alla ändringar eller användning av innehåll på vår webbplats för andra syften är ett brott mot våra rättigheter och är uttryckligen förbjudet.

  Varumärken

  Om inte annat anges är alla varumärken som nämns på webbplatsen PLAYMOBIL® varumärken som skyddas av lag tillhörande geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG. Detta gäller särskilt märkena PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train och PLAYMOBIL® Funpark. Dessa varumärken skyddas nationell och internationellt och får inte reproduceras eller kopieras, ändras eller på annat sätt användas utan uttryckligt föregående tillstånd från geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.

  Garanti

  Vår webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Även om vi eftersträvar att all information som vi ger ska vara korrekt, kan den innehålla misstag eller felaktigheter. Därför tillhandahåller vi denna information utan försäkringar eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi ger heller inga underförstådda garantier om affärsmöjligheter, lämplighet för vissa syften eller undvikande av lagöverträdelser och patentbrott. Vi avsäger oss ansvar för direkta eller indirekta förluster som är ett resultat av besök på denna webbplats förutsatt att de inte var avsiktliga eller orsakades av vårdslöshet från vår sida. Vi ger inga som helst garantier om att vår webbplats, dess innehåll och/eller servern som den ligger på är fria från virus. Därutöver betonar vi att vi inte kontrollerar andra webbplatser som länkar till vår webbplats och inte kan ställas till svars för deras innehåll.

  Licensrättigheter

  PLAYMOBIL® vill ge sina kunder ett innovativt och informativt gränssnitt på internet. Vi hoppas att du kommer att uppskatta ditt besök på vår webbplats. Den intellektuella egendom som den innehåller, som patent, varumärken och äganderätt, är skyddade och webbplatsen ger inte licens till att använda den intellektuella egendomen tillhörande PLAYMOBIL® eller övriga tredje parter.

  Din åsikt

  Vi vill veta var du tycker om våra produkter och vår webbplats. Vi vill dock betona att vi inte betraktar meddelanden från dig som konfidentiella. Vidare har vi rätt att använda din information på alla sätt vi anser vara lämpliga utan några skyldigheter gentemot dig. Informationen vi emottar blir egendom tillhörande PLAYMOBIL® vid mottagandet och vi har rätt att använda förslag, koncept, kunskaper och teknisk information för utvecklande, produktion och distribution av produkter utan förpliktelser om ekonomisk kompensation till dig.

  Internetriktlinjer för icke-kommersiella webbplatser


 • Internetriktlinjer

  Internetriktlinjer

  För icke-kommersiella webbplatser

  Här på geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, själva källan till alla PLAYMOBIL®-produkter, är vi stolta och glada över att så många PLAYMOBIL®-fans och entusiaster över hela världen vill dela med sig av information, idéer och egna upplevelser med andra. Internet har utvecklats till en internationell scen där alla kan få en direktkanal från sin dator till hela världen i form av en personlig webbsida. Därför har vi utvecklat följande riktlinjer för att försäkra oss om att de varumärken och upphovsrättigheter som är förknippade med våra produkter skyddas och respekteras i all slags användning av alla våra fans och entusiaster runt om världen, både gamla och unga. Det är svårt att sätta upp exakta riktlinjer för alla våra fans och entusiaster runtom i världen. Som en början har vi dock etablerat följande grundläggande principer:

  1. Det förtroende som konsumenter visar för PLAYMOBIL®-produkterna och deras höga kvalitet får inte skadas eller äventyras av felaktig användning av PLAYMOBIL®-varumärken eller upphovsrättsskyddat material.
  2. Barn får inte utsättas för skadligt eller anstötligt innehåll på en webbplats.
  3. Webbplatsen får inte framställa våld i någon form som är olämplig för barn under 5 år.
  4. Webbplatsen får inte diskriminera eller tyckas diskriminera någon person grundat på ålder, etnicitet, kön eller religion.

  Med detta som utgångspunkt har vi sammanställt följande riktlinjer och krav för icke-kommersiella webbplatser som använder något av våra varumärken eller något av vårt upphovsrättsskyddade material.

  Varumärken

  Ett varumärke är ett ord, en bild eller en slogan som används för att identifiera produkter eller tjänster som kommer från ett visst företag. Ett flertal varumärken används för att identifiera våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN och PLAYMOBIL® FUNPARK. Vi har vidtagit åtgärder för att registrera dessa varumärken i länder runtom i världen för att säkerställa att dessa varumärken används på äkta PLAYMOBIL®-produkter i enlighet med vår kvalitetsstandard. Vi tillåter fans och entusiaster att använda vissa PLAYMOBIL®-varumärken på webbplatser som endast framställs i icke-kommersiella syften. Det innebär att inga PLAYMOBIL®-produkter eller - tjänster får erbjudas till försäljning, leasing eller uthyrning på dessa webbplatser, och webbplatsen får inte innehålla eller erbjuda några länkar till några andra webbplatser där PLAYMOBIL®-produkter eller -tjänster erbjuds till försäljning, leasing eller uthyrning, utöver sådana webbplatser som kommer från geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag (exempelvis www.playmobil.de eller www.playmobil.com).

  Det stiliserade PLAYMOBIL®-varumärket, vilket visas som logotyp i början av detta dokument, eller huvud från PLAYMOBIL®-figurer som skilts från resten av produkten, får inte användas.

  Ordet PLAYMOBIL® får användas, under förutsättning att symbolen ”®” eller ”(R)” står bredvid ordet. Ordet PLAYMOBIL® ska inte användas som ett substantiv, till exempel som i ”Här är en PLAYMOBIL®” utan snarare som adjektiv, till exempel som i ”Här är en PLAYMOBIL®-figur”. PLAYMOBIL®-varumärkena måste användas enhetligt med övrig text vad avser teckensnitt och storlek. Vi föredrar att du skriver PLAYMOBIL®-varumärket helt versalt, men det är inte ett krav.

  Vid all användning av PLAYMOBIL®-varumärkena måste det tydligt anges att det refererar till äkta PLAYMOBIL®-produkter, och du får inte uppge eller antyda att webbplatsen är sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter eller dess dotterbolag. Användning av PLAYMOBIL®-varumärken i stor skala överst på en webbsida kan ge ett sådant felaktigt intryck och därför måste vi förbjuda dig att göra det.

  Upphovsrättsskyddat material

  Med upphovsrätt menas rätten att kontrollera kopiering av ett kreativt originalverk, inklusive härledda verk, eller verk som bygger på ett originalverk. Alla våra produkter, förpackningar och instruktionsblad och samtligt kampanjmaterial är skyddade av upphovsrättslagstiftning över hela världen. Att kopiera, skanna, distribuera och visa upp dessa material i tryck eller på en webbplats innebär ett intrång i våra rättigheter. Dock kan vi ge tillstånd för icke-kommersiella syften och i begränsad utsträckning att skanna och kopiera vårt upphovsrättsskyddade material vid förfrågan för publicering på en webbplats. Om du vill begära ett sådant tillstånd fyller du i formuläret på www.playmobil.online/copyright_approval och faxar det till oss på +49-911-9666-120.

  Reproducering av kataloger eller instruktionsblad är förbjuden.

  Vid all användning av upphovsrättsskyddat PLAYMOBIL®-material måste det tydligt anges att det refererar till äkta PLAYMOBIL®-produkter, och du får inte uppge eller antyda att webbplatsen är sponsrad, auktoriserad eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter eller dess dotterbolag.

  Domännamn på internet

  Domännamn på internet, särskilt den del som brukar börja med ”www.” och den översta domännivån, till exempel ”.com”, ”.net”, ”.org”, ”.de” eller ”.se” har snabbt blivit ett sätt för många att hitta information om företag och produkter. Vi ber dig att inte försöka registrera och/eller använda PLAYMOBIL®-varumärken som en del av ditt domännamn på internet. Detta kan ge intryck av att webbplatsen är associerad med eller besläktad med vårt företag eller en verklig PLAYMOBIL®-webbplats som www.playmobil.de eller www.playmobil.com. Vi förbjuder användning av alla våra varumärken eller vårt upphovsrättsskyddade material på alla webbplatser som har ett domännamn som innehåller ”playmobil” eller något av våra varumärken. Om någon registrerar ett sådant domännamn förbehåller vi oss rätten att vidta nödvändiga åtgärder för att tvinga fram en överföring av detta domännamn till geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.

  Friskrivningar

  Webbplatser som använder ett eller flera PLAYMOBIL®-varumärken eller upphovsrättsskyddat PLAYMOBIL®-material måste publicera en friskrivning eller ett skriftligt uttalande där det tydligt framgår att webbplatsen inte är sponsrad, auktoriseras eller på annat sätt godkänd av geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag, samt att vare sig geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG eller dess dotterbolag är ansvariga för någon del av innehållet som finns på ifrågavarande webbplats. Friskrivningen ska publiceras på webbplatsens förstasida och också finnas tillgänglig som länk på övriga sidor.

  Här är ett exempel på en friskrivning som du kan använda: Denna webbplats är inte ägd, underhållen, sponsrad eller auktoriserad av geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ger inga rekommendationer och har inget ansvar för denna webbplats eller för någon information eller några länkar som finns här, och utfärdar inga uttryckliga eller underförstådda garantier avseende någon information eller några länkar som förekommer på denna webbplats eller andra länkade webbplatser; och är inte bundna av några utfästelser som görs på denna webbplats eller av dem som äger eller underhåller denna webbplats. Varumärkena PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN och PLAYMOBIL® FUNPARK samt de upphovsrättsskyddade bilderna av PLAYMOBIL®-produkterna är geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG:s enda och exklusiva egendom, och alla rättigheter till dem förbehålles. Även om du följer alla dessa riktlinjer, vilket vi förstås hoppas, kan vi inte ta ansvar för din webbplats och binds inte av några utfästelser som du gör på din webbplats.

  Nyheter och information från PLAYMOBIL®

  Då och då publicerar vi nyheter eller information om nya PLAYMOBIL®-produkter, evenemang eller tjänster. Denna information kan publiceras på vår webbplats eller i tryckta publikationer. Vi har en noggrann planering av distributionen av dessa nyheter och denna information, och vi vill inte medverka till ryktesspridning eller att icke-officiell information sprids av nyfikna. Vi ber dig respektera vår inställning och vår planering, och att vi vill hålla vår information för oss innan vi är beredda att berätta för alla.

  Några slutord

  Vi vill tacka på förhand för att du säkert kommer att följa våra riktlinjer. Samtidigt vill vi framhålla att vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillstånd att använda våra varumärken och upphovsrättsskyddat material på webbplatser som inte följer riktlinjerna. Internet ger fantastiska möjligheter till blixtsnabb kommunikation med hela världen och alla kan göra sig hörda. Eftersom internet ständigt utvecklas kan vi behöva modifiera de här riktlinjerna då och då. Om du tycker att riktlinjerna känns begränsande för det som du vill säga på din webbplats, vill vi poängtera att avsikten är att säkerställa att alla barn får en positiv upplevelse av våra PLAYMOBIL®-produkter.

  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG


 • Integritetspolicy

  • Sekretesspolicy för Playmobil Northern Europe

   Vi hälsar dig välkommen till vår webbplats och glädjer oss över visat intresse för vårt företag. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Vi behandlar dina uppgifter enligt de gällande bestämmelserna för skydd av personuppgifter, i synnerhet EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella genomförandelagstiftningen. Vår sekretesspolicy informerar dig om dina rättigheter och om hur Playmobil Northern Europe behandlar dina personuppgifter.
   Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera en person. Dit hör framför allt namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress, men även din IP-adress.
   När det inte går att fastställa någon personlig koppling till användaren är informationen anonym.

  • Ansvarig instans och datatillsynsman

   Adress
   Playmobil Benelux B.V.
   Vlierwerf 5
   4704 SB Roosendaal
   Nederlands

   Kontaktinformation
   www.playmobil.com
   E-post: service_nordic@playmobil.com

   Ansvarig för skydd av personuppgifter:
   dpo_ne@playmobil.com

  • Dina rättigheter som berörd person

   Härnäst vill vi informera dig om dina rättigheter som berörd person. De här rättigheterna fastställs i GDPR artikel 15–22. De omfattar:

   1. Rätten till tillgång (GDPR artikel 15)
   2. Rätten till radering (GDPR artikel 17)
   3. Rätten till rättelse (GDPR artikel 16)
   4. Rätten till dataportabilitet (GDPR artikel 20)
   5. Rätten till begränsad databehandling (GDPR artikel 18)
   6. Rätten att invända mot databehandling (GDPR artikel 21)

   Om du vill utnyttja rättigheterna kan du kontakta dsb@playmobil.de. Det gäller även om du har frågor om hur vårt företag behandlar data. Du har dessutom rätt att överklaga till en datatillsynsmyndighet.

  • Rätt att invända

   Följande gäller i samband med rätten att invända:

   När vi behandlar dina personuppgifter för direktreklam har du alltid rätt att invända mot det utan att ange skäl. Det gäller även för profilering, så länge den har med direktreklam att göra.
   Om du invänder mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktreklam kommer vi inte att behandla dem för det syftet. Du kan enkelt och kostnadsfritt skicka din invändning till: dsb@playmobil.de.
   Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda nödvändiga intressen kan du när som helst invända mot behandlingen utifrån din speciella situation. Det gäller även profilering med de här uppgifterna.
   Då behandlar vi inte längre dina personuppgifter, förutom om vi kan uppvisa övertygande skäl för behandlingen som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen gäller indrivning, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

  • Syfte och rättslig grund för hanteringen av uppgifter

   Hanteringen av dina personuppgifter följer GDPR och alla andra lagar för skydd av personuppgifter. Den rättsliga grunden för hanteringen av uppgifter återfinns framför allt i GDPR artikel 6.
   Vi använder dina uppgifter av affärsskäl, för att uppfylla lagar och kontrakt, för att genomföra avtalsförhållanden, för att erbjuda produkter och tjänster samt stärka kundrelationen, vilken även kan innefatta marknadsföring och direktreklam.
   Genom ditt samtycke ger du rättslig tillåtelse till hantering av dina uppgifter. Härmed förklarar vi syftet med uppgiftshanteringen och din rätt att invända. Om samtycket även gäller spridandet av särskilda kategorier av personuppgifter kommer det uttryckligen att hänvisas till dem i samtycket, GPRT artikel 88 punkt 1.
   Behandling av de särskilda kategorier av personuppgifter som avses i GDPR artikel 9.1 sker bara av juridiska skäl och det inte finns anledning att förmoda att skyddet av dina personliga intressen väger tyngre, GDPR artikel 88.1.

  • Spridning till tredje part

   Vi kommer endast att sprida dina uppgifter till tredje part inom ramen för lagbestämmelser eller om du har gett ditt samtycke. Annars sker spridning till tredje part endast då det är nödvändigt på grund av bindande lagstiftning (överföring till externa instanser som t.ex. tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter).

  • Uppgifternas mottagare/kategorier av mottagare

   Inom vårt företag säkerställer vi att dina uppgifter bara behandlas av de personer som behöver dem för att uppfylla lagar och avtal.
   Det är vanligt att tjänsteleverantörer hjälper våra avdelningar att behandla dina uppgifter. Alla tjänsteleverantörer ingår de avtal som reglerna om uppgiftsskydd kräver.
   Vid behandling av fraktorder med UPS registreras mottagarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter skickas vidare till UPS för orderns leveranshantering. Efter att uppgifterna överförts får mottagaren ett e-postmeddelande med leveransbekräftelse och spårningsinformation av UPS. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till ovannämnda förfaringssätt.

  • Överföring till tredje land/Avsikt att överföra till tredje land

   Uppgifter överförs bara till tredje land (utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) om detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet, krävs enligt lag eller om du har samtyckt till det.
   Vi överför dina personuppgifter till en tjänsteleverantör eller ett koncernföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Salesforce (stater i USA samt Asien och Stillahavsområdet).
   Läs Salesforces integritetspolicy på: http://www.salesforce.com/company/privacy/

  • Lagringstid för dina uppgifter

   Vi sparar dina uppgifter så länge som de behövs för respektive syfte. Observera att flera typer av lagringsperioder kräver att uppgifterna sparas i även fortsättningen. Det gäller särskilt handels- eller skatterättsliga krav på lagring av uppgifter (t.ex. handelslagstiftning, skattelagstiftning o.s.v.). Så länge det inte finns några särskilda krav på lagring av uppgifterna kommer de rutinmässigt att raderas när de uppfyllt sitt syfte.
   Vi kan även spara uppgifter om du har gett din tillåtelse till det eller om det uppstår en rättslig tvist och vi använder dem som bevismaterial inom ramen för preskriptionstiden, vilken kan vara upp till 30 år men oftast är 3 år.

  • Säker överföring av dina uppgifter

   Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att i möjligaste mån förhindra att dina uppgifter avsiktligt eller oavsiktligt manipuleras, förloras, förstörs eller blir tillgängliga för obehöriga personer. Säkerhetsnivån kontrolleras hela tiden i samarbete med säkerhetsexperter och anpassas löpande till nya säkerhetsnormer.
   Uppgifter som skickas till eller från vår webbplats är alltid krypterade. Som kommunikationsprotokoll använder våra sidor HTTP med det senaste krypteringsprotokollet.
   Dessutom erbjuder vi våra kunder en kryptering av innehållet i kontaktformuläret. Bara vi kan avkryptera de här uppgifterna. Det är även möjligt att kontakta oss på andra sätt (t. ex. med post).

  • Förpliktelse att tillhandahålla uppgifter

   Vissa personuppgifter är nödvändiga för att grundlägga, genomföra och slutföra avtalsförpliktelser och de avtalsenliga och rättsliga kraven i samband med dessa. Detsamma gäller användningen av vår webbplats och dess funktioner.
   Vi har sammanfattat detaljerna punkt för punkt. I vissa fall måste uppgifter tas fram respektive ställas till förfogande av rättsliga skäl. Observera att vi inte kan behandla din förfrågan eller slutföra avtalsförpliktelser om uppgifterna inte tillhandahålls.

  • Uppgifternas kategorier, källor och ursprung

   Sammanhanget avgör vilka uppgifter vi behandlar: Det beror t. ex. på om du har gjort en beställning på internet, skickat en förfrågan i vårt kontaktformulär eller om du har sökt ett jobb eller skickat in en reklamation.
   Observera att viss information kan göras tillgänglig separat för rätt instans, t. ex. vid en arbetsansökan eller en kontaktförfrågan.

   När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
   1. Internetleverantörens namn
   2. Uppgifter om vilken webbplats du besöker oss från
   3. Vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder
   4. Den IP-adress som anges från din internetleverantör
   5. Begärda filer, överförd datamängd, nedladdningar/filexporter
   6. Uppgifter om vilka av våra webbplatser du besöker, inklusive datum och klockslag

   När du skickar en kontaktförfrågan samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
   1. Efternamn, förnamn
   2. Adress
   3. E-postadress
   4. Tilltal
   5. Uppgifter om önskemål och intressen

   När du gör en beställning samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
   1. Tilltal
   2. Efternamn, förnamn
   3. Företagets namn
   4. Födelsedatum
   5. Leveransadress
   6. Faktureringsadress
   7. E-postadress
   8. Telefonnummer
   9. Uppgifter från andra källor som får hanteras på ett pålitligt sätt

   För nyhetsbrev samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
   1. Efternamn, förnamn
   2. E-postadress
   3. Tilltal
   4. Postnummer
   5. Analysuppgifter från utvärderingen av nyhetsbrev

   Vid tävlingar samlar vi in och behandlar följande uppgifter:
   1. Efternamn, förnamn
   2. Tilltal respektive adress
   3. E-postadress
   4. Födelsedatum
   5. Land

   I samband med att vi skickar ut katalogen behandlar vi följande uppgifter:
   1. tilltal
   2. efternamn, förnamn
   3. adress
   4. postnummer
   5. ort
   6. land
   7. e-postadress
   8. telefonnummer

  • Kontaktformulär/kontakt via e-post (GDPR artikel 6.1 a)

   På vår webbplats finns ett kontaktformulär som kan användas för att kontakta oss på elektronisk väg. När du kontaktar oss via kontaktformuläret behandlar vi de uppgifter som anges för att kunna hantera dina frågor och önskningar.
   På så sätt följs principen om uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling, genom att du bara behöver fylla i de uppgifter som krävs för att kontakta dig. Dessa är e-postadress, tilltal, förnamn, efternamn, ämne samt själva meddelandefältet. Dessutom hanterar vi din IP-adress av tekniska och rättsliga skäl. Alla övriga uppgifter är frivilliga och behöver bara fyllas i om du vill (t. ex. för att få ett mer personligt svar på dina frågor).
   Om du kontaktar oss via e-post kommer de uppgifter som du anger i e-postmeddelandet endast att behandlas för att hantera ditt ärende.

  • Nyhetsbrev (GDPR artikel 6.1 a)

   På vår webbplats kan du prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. E-postadressen och namnet du anger när du anmäler dig till nyhetsbrevet används för att skicka ett personligt nyhetsbrev.
   Här efterföljs reglerna för uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling genom att du endast behöver ange din e-postadress (eventuellt ditt namn för ett personligt nyhetsbrev). När du beställer nyhetsbrevet hanteras din IP-adress av tekniska och rättsliga skäl.
   Du kan naturligtvis när som helst avbryta prenumerationen med hjälp av uppgifterna i nyhetsbrevet och på så sätt ta tillbaka ditt samtycke.
   Vid utskick av nyhetsbrev via e-post använder vi så kallad dubbel inloggning. Det innebär att du bara får reklam via e-post om du uttryckligen har bekräftat att du vill att vi ska aktivera nyhetsbrevet. Detta sker genom att vi skickar ett e-postmeddelande till dig och ber dig gå in på länken som medföljer för att bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev skickat till denna e-postadress.

  • Tävlingar/samtycke till reklam (GDPR artikel 6.1 a)

   Du kan delta i tävlingar på vår webbplats. De uppgifter du fyller i för att delta i tävlingen behandlas uteslutande för att genomföra denna.
   Principen om uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling efterföljs genom att du bara behöver fylla i de uppgifter som krävs för att genomföra tävlingen. Dessa är namn, e-postadress, tilltal, adress och land.
   De obligatoriska fälten är markerade med (*). Även din IP-adress behandlas av tekniska och rättsliga skäl. De övriga fälten är frivilliga och du får gärna fylla i dem om du vill. Utan de obligatoriska fälten kan vi tyvärr inte genomföra tävlingen. Det går då inte att delta.
   När du anmäler dig till tävlingen kan du även samtycka till att få reklam. Det är naturligtvis möjligt att delta i tävlingar utan att samtycka till att få reklam.
   Om du samtycker till reklam genom att kryssa i rutorna behandlar vi även dina uppgifter för att ge dig information via post om våra produkter/tjänster (produkter och (exklusiva) erbjudanden från geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG:s varumärke PLAYMOBIL).
   Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke utan att ange några skäl genom att kontakta oss på telefonnummer +32.15/45.35.25, e-postadressen wedstrijd@playmobil.be, eller via brev till geobra Brandsätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D – 90513 Zirndorf.

  • Webbutik (GDPR artikel 6.1 b)

   Om du inte samtycker till vidare behandling kommer vi endast att behandla uppgifterna i beställningsformuläret för att genomföra respektive avsluta avtalet.
   Principen om uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling efterföljs genom att du bara behöver ange de uppgifter som krävs för att genomföra avtalet respektive för att uppfylla våra avtalsförpliktelser (alltså namn, adress, e-postadress samt de uppgifter som krävs för den valda betalningsmetoden) eller som vi enligt lag är skyldiga att samla in.
   Dessutom hanterar vi din IP-adress av tekniska och rättsliga skäl. Utan de här uppgifterna kan vi inte genomföra och färdigställa avtalet eller måste avsluta ett befintligt avtal. Du kan naturligtvis ange fler uppgifter om du vill.

  • Registrering/kundkonto (GDPR artikel 6.1 a)

   På vår hemsida är det möjligt för användare att registrera sina personuppgifter. Fördelen är att du kan se din beställningshistorik och spara uppgifterna i beställningsformuläret. Då behöver du inte fylla i dem på nytt när du gör en ny beställning.
   Registreringen är alltså antingen till för att genomföra ett avtal med dig (via vår webbutik) eller för att genomföra åtgärder som föregår avtalet, när även ett gästkonto tillhandahålls.
   Här efterföljs reglerna för uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling genom att endast de fält som krävs för registreringen är obligatoriska och markerade med (*). Dessa är t. ex. din e-postadress samt lösenord och upprepning av lösenord.
   För en beställning i vår webbutik behöver vi leveransadress och faktureringsuppgifter (tilltal, förnamn, efternamn, adress, telefonnummer). Om leveransadressen inte är samma som faktureringsadressen krävs dessutom ovanstående uppgifter även för leveransmottagaren.
   När du registrerar dig på vår webbplats sparas dessutom användarens IP-adress samt datum och klockslag för registreringen (tekniska bakgrundsdata). När du klickar på knappen ”Registrera nu” samtycker du till behandling av dina uppgifter.
   Observera: Lösenordet du anger lagras med kryptering. Våra medarbetare kan inte läsa det. De kan därför inte hjälpa dig om du skulle glömma ditt lösenord.
   Använd i så fall funktionen ”Glömt lösenordet” som automatiskt skapar ett nytt lösenord som skickas till dig via e-post. Inga medarbetare har rätt att begära ditt lösenord skriftligt eller via telefon. Uppge därför aldrig lösenordet om du blir tillfrågad i en sådan situation.
   När du slutför registreringen sparas dina uppgifter för användning i vårt skyddade kundområde. När du registrerat dig med e-postadress och lösenord finns uppgifterna tillgängliga för att användas på vår webbplats (t.ex. för beställningar i vår webbutik) Du kan se dina genomförda beställningar i beställningshistoriken. Du kan ange ändrad leverans- och faktureringsadress.
   Registrerade personer kan själva ändra/korrigera leverans- eller faktureringsadressen i beställningshistoriken. Du kan även ändra/korrigera uppgifterna genom att kontakta vår kundtjänst. Du kan naturligtvis ta bort registreringen och radera kontot (under ”Mitt kundkonto”, ”Ta bort kundkonto”).

  • Betalsystem (GDPR artikel 6.1 a, b), kreditanalys (GDPR artikel 6.1 f)

   YI vår webbutik kan du betala med faktura, kreditkort, PayPal, postförskott eller banköverföring (sepa-överföring). För det behöver vi hämta de uppgifter som krävs för att genomföra beställningen och betalningen. Dessutom hanterar vi din IP-adress av tekniska och rättsliga skäl.
   Principen om uppgiftsminimering och undvikande av uppgiftssamling efterföljs genom att du bara behöver fylla i de uppgifter som krävs för att genomföra betalningen och fullfölja avtalet eller som vi är skyldiga att samla in enligt lag.
   Utan de här uppgifterna kan vi inte genomföra och färdigställa avtalet.
   Vårt betalsystem använder en SSL-kryptering för skyddad överföring av dina uppgifter.

   Information om fakturabetalning:
   När du väljer att betala med faktura i vår webbutik utför vi en kreditanalys. De uppgifter som är relevanta för kreditanalysen skickas till Arvato som fastställer kredit- och förlustriskerna.

   Information om personuppgiftsskydd gällande Arvato:
   Vi för över dina uppgifter (namn, adress och vid behov födelsedatum) för att utföra en kreditanalys, där risken för utebliven betalning bedöms med hjälp av matematisk statistik utifrån dina adressuppgifter, samt för att verifiera din adress (kontrollera tillgänglighet) hos infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.
   Den rättsliga grunden för överföringen är GDPR artikel 6.1 b och 6.1 f. Överföringar som grundar sig på de här reglerna får endast ske om de är nödvändiga för att tillvarata våra eller tredje parts intressen och såvida inte de grundläggande rättigheterna och friheterna för personen som personuppgifterna gäller väger tyngre. Detaljerad information om ICD i.S.d. GDPR artikel 14, d.v.s. information om affärssyfte, syfte med lagring av uppgifter, mottagning av uppgifter, rätt till egen tillgång till uppgifter, anspråk på radering eller korrigering o.s.v. hittar du i bilagan respektive på följande länk: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt).

   Information om kreditkortsbetalning:
   Som brukligt vid köp med kreditkort kommer kreditkortsuppgifterna att kontrolleras och en kreditanalys att utföras.

   Information om PayPal:
   PayPay är en del av PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg. Om en person väljer ”PayPal” som betalningsalternativ vid köp i vår webbutik överförs uppgifterna automatiskt till PayPal.
   Genom att välja det här betalningsalternativet samtycker personen till att de personuppgifter som krävs för att utföra betalningen förs över. De personuppgifter som förs över till PayPal är i regel förnamn, efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra betalningen.
   De uppgifterna behövs även för att genomföra köpeavtalet. Du kan läsa mer om PayPals skydd av personuppgifter på:
   https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev (för rättsläget från och med 2018-05-25).

   Information om banköverföring:
   Som brukligt vid banköverföringar samlas dina kontouppgifter (IBAN, kontoinnehavare) för att reservera motsvarande summa på ditt bankkonto.

  • Katalogutskick per post/e-post (Art. 6 Par. 1 lit. a, b EU-DS-GMO)

   Vi behandlar endast uppgifter som vi fått från dig via beställningsformuläret för att kunna skicka ut katalogen, såvida du inte godkänner ytterligare användning.
   Vi tillämpar principen om uppgiftsminimering och undvikande av onödig uppgiftsinsamling genom att du bara behöver ge oss de uppgifter som vi absolut behöver för att kunna genomföra beställningen (det vill säga förnamn, efternamn, leveransadress, e-postadress och telefonnummer).
   Dessutom behandlas din IP-adress av tekniska skäl och för rättsligt skydd.

  • Reklam för återkommande kunder (GDPR artikel 6.1 f)

   Playmobil Northern Europe vill vårda sina kundrelationer och ge dig information och erbjudanden gällande våra produkter/tjänster (katalog och nyhetsbrev). Därför behandlar vi dina uppgifter för att kunna skicka passande information och erbjudanden via brev och e-post.
   Om du inte önskar detta kan du när som helst invända mot att dina personliga uppgifter används för direktreklam. Det gäller även för profilering, så länge den är kopplad till direktreklam. Om du bestrider det kommer dina uppgifter inte längre att användas för detta syfte.
   Du kan när som helst bestrida det utan att ange några skäl genom att kontakta oss på telefonnummer +32.15/45.35.25, e-postadressen service_nordic@playmobil.com, eller via brev till PLAYMOBIL BENELUX B.V. Nispensestraat 102 Nederland 4701 CZ Roosendaal.

  • Automatiserade individfallsbeslut

   Vi använder helautomatiserad beslutshantering i följande fall:
   om du väljer fakturabetalning i vår onlineshopp, så gör vi en kreditprövning. Kreditrelevant info blir då skickad till Arvato för beräkning av kredit- resp. betalningsrisk. Du hittar mer information här.

   Har du frågor om tillvägagångssättet eller vill ha återkoppling på resultaten, kontakta oss på dsb@playmobil.de.

  • Cookies (GDPR artikel 6.1 f/GDPR artikel 6.1 f genom samtycke)

   Våra webbplatser använder så kallade cookies på flera ställen. De gör webbplatserna mer användarvänliga, effektiva och säkra. Cookies är små textfiler som skickas till din dator och sparas i webbläsaren (lokalt på hårddisken).
   Cookies gör det möjligt att analysera hur användarna använder våra webbplatser. På så sätt kan vi anpassa webbplatsens innehåll efter användarnas behov. Med cookies kan vi även mäta hur effektiva annonser är och placera dem baserat på användarens intressen.
   De cookies vi använder mest är så kallade ”Session-cookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies raderas automatiskt av din dator när giltighetstiden gått ut (i regel efter sex månader) eller om du själv raderar dem.
   De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan i regel ställa in i webbläsaren om du inte vill att den här informationen ska skickas. Du kan ändå använda alla funktioner på vår webbplats (undantag: inställningar).
   Vi använder cookies för att göra vårt utbud mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom använder vi cookies för att analysera hur användarna använder webbplatsen. På så sätt kan vi anpassa innehållet efter användarnas behov. Med cookies kan vi även mäta hur effektiva annonser är och placera dem baserat på användarens intressen.
   Cookies sparas på användarens dator och skickas därifrån till vår webbplats. På så sätt har du som användare full kontroll över användningen av cookies. Du kan begränsa eller stänga av användandet av cookies i inställningarna för din webbläsare. Dessutom kan cookies som redan sparats när som helst raderas vida webbläsaren eller andra mjukvaruprogram. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare.
   Observera: Om du stänger av cookies fungerar inte alla funktioner på hemsidan fullt ut.

  • Användarprofil/nätspårning

   Information om personuppgiftsskydd gällande econda:
   För att behovsanpassa och optimera webbplatsen används lösningar och teknik från econda GmbH för att samla och spara anonymiserade uppgifter och använda dem för att skapa användarprofiler med pseudonymer. För det ändamålet används cookies som känner igen en webbläsare. Användarprofilerna kopplas inte samman med uppgifterna om användaren bakom pseudonymen så länge denna inte har gett sin uttryckliga tillåtelse. Framför allt görs IP-adresser genast oigenkännliga så att det blir omöjligt att koppla samman användarprofiler med IP-adresser. Användandet av pseudonymiserade uppgifter sker med rättslig grund i TMG §15 punkt 3. Webbplatsens besökare kan när som helst invända mot den här insamlingen och användningen av information. Invändningen gäller endast för den enhet och den webbläsare på vilken den utförs, upprepa därför processen på alla enheter vid behov. Om du raderar en så kallad opt-out-cookie skickas uppgifter åter till econda.

  • Dataskyddsanvisningar för sociala medier

   Playmobil Northern Europe stöder olika inlägg på ”sociala medier” för att kommunicera med registrerade användare där och för att informera om vårt utbud.
   Vi påminner dig om att din användning av sådana plattformar med de funktioner du att tillgång till sker på eget ansvar. Det gäller framförallt ditt konkreta uppförande på plattformarna. Det gäller särskilt vid användning av interaktiva funktioner (t.ex. kommentarer, delning, utlåtanden).
   När det gäller hanteringen av personuppgifter har vi gemensamt ansvar med Facebook gentemot alla kunder, intressenter och användare. Vi är medvetna om att vi har ansvaret att skydda dina uppgifter. Men tyvärr kan vi inte fullt ut ta vårt ansvar eftersom Facebook inte ger oss den transparens och information som krävs för att vi ska kunna uppfylla vår informationsskyldighet. Vi gör emellertid allt för att skydda dina uppgifter.
   Vi vill även påpeka att användningen av plattformarna innebär att dina uppgifter kan bli hanterade utanför EU. I certifieringen enligt EU-US Privacy Shield garanterar USA-leverantörerna att man följer EU:s dataskyddsförordning även vid hanteringen av uppgifterna i USA.
   Dessutom kan din användnings- och användarrelaterade information hanteras i marknadsundersöknings- och reklamsyfte. Det går t.ex. att lägga upp en användningsprofil baserad på ditt uppförande och de intressen du har. På så vis går det t.ex. att styra reklamvisning i och utom plattformarna. Här brukar man oftast spara av Cookies på din slutenhet. Oberoende av det kan man även spara av info i användningsprofilen som inte inhämtas direkt på din slutenhet (framförallt om du är registrerad och inloggad på resp. plattform).
   Som leverantör av informationstjänsten inhämtar och hanterar vi inga uppgifter utöver det från din användning av tjänsten.
   Hanteringen av användarnas personuppgifter sker baserat på vårt berättigade intresse att få effektiv användarinformation och kommunikation med användarna enl. art. 6 avsn. 1 lit. f. EU-DS-GVO. Blir du ombedd av någon leverantör att ge samtycke till uppgiftshanteringen (t.ex. genom att bocka för en kontrollruta eller bekräfta med en knapp), så finns lagstödet för hanteringen i art. 6 avsn. 1 lit. a., art. 7 EU-DS-GVO.

   Rätt att neka samtycke
   Är du registrerad på sociala nätverk och inte vill att nätverket ska inhämta uppgifter om dig via våra inlägg och koppla dem till dina sparade uppgifter på resp. nätverk, så måste du

   logga ut från resp. nätverk innan du går in på våra inlägg,
   radera befintliga Cookies på enheten och
   stänga och starta om din webbläsare.

   Loggar du in igen, så blir du återigen identifierad som användare.
   För utförligare beskrivning av resp. hantering och rätt att neka samtycke (Opt-Out), så hänvisar vi till följande länkar från leverantörerna.
   Vi hänvisar även till leverantörerna när det gäller informationsförfrågningar och användarbehörigheternas giltighet eftersom de kan påverka det. Det är bara leverantörerna som har access till användarinfon och kan ge direkt respons och information. Behöver du hjälp, så kan du även vända dig till oss.

   Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads och http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

   Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

   Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – integritetspolicy/Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

   Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – integritetspolicy: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

   Anvisningar om upphovsrätt inkl. konst
   Publicerar du bilder, text, ritningar, videor, musik etc. på vårt inlägg, så måste du vara medveten om att du ev. avstår alla användningsrättigheter till nätverket, vilket i slutändan kan ge rättsliga konsekvenser om du inte själv är upphovsman resp. rättsinnehavare.

  • Internetutbud för barn

   Personer under 16 år får inte överföra några personuppgifter eller ge sitt samtycke utan målsmans tillåtelse. Vi uppmanar föräldrar och målsmän att aktivt ta del av vad deras barn gör och intresserar sig för på internet.

  • Länkar till andra sidor

   Vår webbplats innehåller även tydligt markerade länkar till andra företag. Om länkarna leder till andra webbplatser kan vi inte påverka innehållet. Vi kan därför varken garantera eller ansvara för deras innehåll. Detta är den som driver eller tillhandahåller webbplatsen ansvarig för.
   När länkarna till webbplatserna skapades kontrollerades att de inte bryter mot några lagar. Vid tidpunkten då länkarna skapades innehöll de inget rättsstridigt material. Det går däremot inte att begära att vi ska kontrollera de länkade webbplatserna kontinuerligt. Om vi får kännedom om lagöverträdelser tas länkarna omedelbart bort.


 • Användningsvillkor

  ALLMÄNNA VILLKOR
  FÖR KUNDBESTÄLLNINGAR SOM GÖRS VIA INTERNET FRÅN SVERIGE

  1. Definitioner

   De termer som används i dessa allmänna villkor (nedan benämnda ”villkoren”) definieras som följer:

   1. Vi (samt oss och vår): bolaget Playmobil Benelux B.V., med registrerat säte i Roosendaal och huvudsakliga verksamhetsort på Vlierwerf 5, 4704 SB Roosendaal, korrespondanceadresse Hogehilweg 24, 1101 CD Amsterdam (e-postadress: service_nordic@playmobil.com) och upptaget i bolagsregistret under nummer 23053624 och med momsnummer NL 007591020 B01.
   2. Du (samt dig och din): alla fysiska personer med vilka vi ingår ett avtal eller som vi presenterar ett erbjudande till eller med avseende på vilken vi utför någon (juridisk) handling.
   3. Avtal: alla avtal som ingås mellan dig och oss.
   4. Produkter: alla varor som omfattas av ett avtal.
  2. Tillämpningsområde

   1. Dessa villkor utgör en integrerad del av alla avtal.
   2. Ändringar av dessa villkor eller avvikelser från specifika delar av avtalet är inte bindande för oss om vi inte har bekräftat skriftligen att vi godkänner dessa ändringar eller avvikelser.
  3. Erbjudande och avtal

   1. Alla erbjudanden kan leda till avtal om inte erbjudandet uttryckligen innehåller ett påstående om motsatsen.
   2. Ett avtal ingås när vi uttryckligen har bekräftat beställningen eller om vi har expedierat beställningen.
   3. De levererade produkterna kan avvika på mindre punkter från de bilder och specifikationer som finns på webbplatsen. Du har inte rätt att häva avtalet om bristen på överensstämmelse med bilder och specifikationer på webbplatsen är av mindre art.
  4. Priser och betalning

   1. Alla priser på webbplatsen kan ändras. Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, men exklusive fraktavgifter eller kostnader för eventuell retur.
   2. Din betalning måste alltid göras med kort.
   3. Vi behåller äganderätten till alla produkter som levereras till dig tills du till fullo har fullgjort dina betalningsskyldigheter enligt det avtal under vilket vi har levererat produkter till dig.
  5. Leveranser

   1. Leveranstiderna som anges på webbplatsen ska betraktas som ungefärliga. Vi försöker emellertid att expediera beställningar inom 30 dagar efter att beställningen läggs. Om en beställning inte går att leverera inom dessa 30 dagar informerar vi dig och gör en återbetalning.
   2. Produkterna levereras enbart inom Sverige.
  6. Ångerrätt

   1. Du är skyldig att noggrant kontrollera att produkterna inte är defekta när du mottar dem. Du har rätt att häva avtalet, utan att uppge någon anledning, till fullo eller delvis, inom två veckor efter att du har mottagit de beställda produkterna. Avtalet kan hävas genom att skicka ett meddelande eller ett e-postmeddelande till Playmobil Northern Europe, attn. Consumer Service Nordic, Blarenberglaan 3A 5, 2800 Mechelen, Belgium eller service_nordic@playmobil.com. Du kan sedan skicka de beställda produkterna till den adress som meddelas dig för det syftet. Belopp som du redan har betalat för returnerade produkter återbetalas till dig inom 30 dagar efter att avtalet hävs. Vi förbehåller oss rätten att vägra att ta emot returnerade produkter eller enbart kreditera delar av det redan inbetalade beloppet om produkterna inte returneras i det skick som du mottog dem om detta faktum beror på dig.
  7. Garanti

   1. Om inte annat anges omfattas alla produkter av en garantiperiod om tre år från leveransdatumet. Den här garantin gäller enbart produkter som levereras i Sverige. Garantin gäller byte eller – efter ditt gottfinnande – reparation, utan kostnad, till vår bästa förmåga, av alla material- eller tillverkningsfel i de levererade produkterna under garantiperioden, under förutsättning att dessa fel rapporteras till oss skriftligen eller via e-post med en detaljerad beskrivning under den nämnda garantiperioden. Alla utbytta komponenter blir vår egendom. Istället för att reparera eller byta ut den levererade produkten kan vi välja att återbetala köpesumman. Dessa garantibestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, som rätten att häva avtal och rätten till ersättning för skador. Alla klagomål måste åtföljas av en tydlig skriftlig specifikation av klagomålet och en kopia av inköpsfakturan.
  8. Ansvar

   1. Vårt ansvar gentemot dig för skador är begränsade till enbart det som fastställs i denna punkt 8.
   2. I händelse av vår underlåtenhet att följa avtalet är vi enbart ansvariga för de direkta skador som uppstår ur avtalsbrottet, under förutsättning att vi först omedelbart och korrekt ställs till svars och ges en rimlig period under vilken vi kan fullgöra våra skyldigheter. ”Direkta skador” definieras exklusivt som: skador på de levererade produkterna, skada på annan egendom som tillhör dig och personskada.
   3. Vårt totala ansvar vid vår underlåtenhet att efterleva avtalet är begränsat för varje händelse till betalning för de direkta skadorna upp till maximalt det belopp som du har betalat till oss för den relevanta produkten, exklusive moms och andra kostnader, och där en serie händelser bedöms vara en enda händelse om inte annat avtalas efter ömsesidigt samråd. Ersättningen ska inte under några omständigheter överstiga 250 EUR, utom om den försäkring vi har tecknat betalar ut ett högre belopp för händelsen i fråga.
   4. Vi kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för indirekta skador, inklusive dataförluster eller följdskador.
   5. Bestämmelserna i föregående punkter påverkar inte våra skyldigheter vad gäller produktansvar.
   6. Vi kommer inte att hävda ansvarsbegränsning om skadan i fråga orsakades av vårt uppsåtliga agerande eller vår underlåtenhet eller vår grova oaktsamhet eller av uppsåtligt agerande, underlåtenhet eller grov oaktsamhet från våra medarbetare i den högre ledningen, det vill säga styrelsen och företagets ledning.
  9. Händelser utom vår kontroll

   1. Vårt ansvar gentemot dig för skador är begränsade till enbart det som fastställs i denna punkt 8.
  10. Force majeure

   1. Force majeure från vår sida definieras som (bland annat): arbetsstrejker, sit-ins och lock-outs på företaget, upplopp, finansiella kriser eller andra produktionsproblem eller problem med våra leverantörer och/eller vår transport som tillhandahålls av oss eller av tredje part och/eller devalvering, höjda importskatter och/eller punktskatter och/eller skatter och/eller lagstiftningsåtgärder, liksom avsaknad av eventuella tillstånd som ska införskaffas från staten samt sjukdom eller personalfrånvaro av alla andra anledningar.
   2. I händelse av force majeure ska skyldigheterna för den part som hävdar force majeure upphävas under force majeure-perioden.
  11. Personuppgifter

   1. Vi kommer att bearbeta dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning för skydd av personuppgifter och vår integritetspolicy.
  12. Tillämplig lag och behörig domstol

   1. Villkoren och avtalet regleras av lagarna i Nederländerna. Internationella köplagen (Wienkonventionen, CISG) är inte tillämplig.
   2. Alla tvister som uppstår ur avtalet eller dessa villkor ska i första hand hänvisas exklusivt till den domstol som är behörig i din valda hemvist eller faktiska bostadsort.
  13. Plattform för utomrättslig tvistlösning online

   I enlighet med EU-förordning nr. 524/2013 har Europeiska kommissionen inrättat en interaktiv webbplats för utomrättslig tvistlösning av juridiska onlinetransaktioner. Här hittar du Europeiska kommissionens plattform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 •